Një Mjek
Make
Appointment
Contact Us
NjëMjek

Services

Obesity
Një Mjek
Obesity

Obesity

Aesthetic
Një Mjek
Aesthetic

Aesthetic

Hair
Një Mjek
Hair

Hair

Dentistry
Një Mjek
Dentistry

Dentistry

Type 2 Diabetes
Një Mjek
Type 2 Diabetes

Type 2 Diabetes

Një Mjek:

Hello

You can contact us via Whatsapp.
22:57
Start the Conversation
Viber