OPERIMI I SKOLIOZËS NË TURQI

Kirurgjia e skoliozës është një ndërhyrje kirurgjikale e kryer për të korrigjuar lakimin jonormal të shtyllës kurrizore. Turqia është bërë një qendër e rëndësishme në trajtimin e skoliozës me infrastrukturën e saj moderne mjekësore, spitalet me teknologji të avancuar dhe profesionistë me përvojë të kujdesit shëndetësor. Një Mjek , kompania jonë e angazhuar në turizmin shëndetësor në Turqi, synon të ofrojë shërbime të shkëlqyera për pacientët e saj duke ofruar zgjidhjet më të mira për kirurgjinë e skoliozës.

PËRPARËSITË E KIRURGJISË SË SKOLIOZËS NË TURQI

Operacioni i skoliozës në Turqi ofron shumë përparësi. Turqia ofron shërbime të cilësisë së lartë të kujdesit shëndetësor me spitalet e saj moderne të pajisura me teknologji të avancuar dhe mjekë ekspertë në fushat e tyre. Për më tepër, kostoja e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Turqi është mjaft e përballueshme në krahasim me trajtime të ngjashme në Evropë dhe Amerikë. Për këtë arsye, shumë pacientë të huaj preferojnë Turqinë për operacionin e Skoliozës.

TEKNOLOGJI E AVANCUAR MJEKËSORE DHE STAF EKSPERT

Pajisjet dhe metodat mjekësore të përdorura në kirurgjinë e skoliozës në Turqi janë të standardeve botërore dhe kanë teknologjitë më të përditësuara. Mjekët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor që specializohen në kirurgjinë e skoliozës sigurojnë që pacientët t'i nënshtrohen procesit më të mirë të trajtimit. Kompania jonë, Një Mjek bashkëpunon me spitalet dhe specialistët kryesorë të Turqisë në mënyrë që pacientët e saj të marrin trajtimin më të mirë.

METODAT E KIRURGJISË SË SKOLIOZËS

Metodat kryesore të kirurgjisë së skoliozës që aplikohen në Turqi janë:

FUSIONI I PASMË KURRIZOR

Fusioni i pasmë kurrizor është një ndërhyrje kirurgjikale e kryer nga pjesa e pasme e shtyllës kurrizore. Në këtë metodë, disqet midis rruazave hiqen dhe në vend të tyre vendoset një transplant kockor, duke lejuar që vertebrat të bashkohen. Në Turqi, fuzioni i pasmë kurrizor kryhet me sukses nga kirurgë me përvojë. Një Mjek siguron që pacientët e saj të marrin shërbimin më të mirë në këtë proces.

FUSION ANTERIOR SPINAL

Fuzioni anterior i shtyllës kurrizore është një ndërhyrje kirurgjikale që kryhet nga pjesa e përparme e shtyllës kurrizore. Në këtë metodë, disqet midis rruazave hiqen dhe vendoset një transplant kockor për të siguruar shkrirjen e rruazave. Rezultatet efektive arrihen duke kombinuar fuzionin anterior të shtyllës kurrizore me bashkimin e pasmë kurrizor gjatë operacionit të Skoliozës.

KIRURGJIA E SKOLIOZËS MINIMALISHT INVAZIVE

Kirurgjia minimale invazive e skoliozës është një metodë që kryhet përmes prerjeve të vogla dhe përshpejton procesin e shërimit. Në këtë metodë, shtylla kurrizore korrigjohet duke përdorur vida dhe shufra të vendosura në shtyllën kurrizore. Në Turqi, kirurgjia minimale invazive e skoliozës kryhet me sukses në spitale të pajisura me aparaturat më të fundit të teknologjisë. Një Mjek siguron që pacientët e saj të kenë një përvojë të rehatshme trajtimi gjatë këtij procesi.

PROCESI I KIRURGJISË SË SKOLIOZËS NË TURQI

Procesi i trajtimit zakonisht përbëhet nga fazat e mëposhtme:

DIAGNOZA DHE VLERËSIMI

Hapi i parë në procesin e trajtimit është diagnostikimi dhe vlerësimi i saktë. Ekzaminohet në detaje gjendja shëndetësore e pacientëve, lloji i skoliozës dhe shkalla e lakimit. Në Turqi ky proces kryhet me teknologji të avancuara imazherike dhe metoda ekzaminimi.

KRIJIMI I NJË PLANI TRAJTIMI

Pas diagnostikimit, për pacientët krijohet plani më i përshtatshëm i trajtimit. Ky plan mund të përfshijë metoda të ndryshme trajtimi, të tilla si fuzioni i pasmë kurrizor, bashkimi anterior i shtyllës kurrizore dhe operacioni minimalisht invaziv i skoliozës. Një Mjek shërben me stafin e saj ekspert për të përgatitur dhe zbatuar planet e trajtimit të pacientëve të saj në mënyrën më të mirë të mundshme.

KIRURGJIA DHE NDJEKJA

Gjatë gjithë procesit të operacionit, gjendja shëndetësore e pacientëve monitorohet vazhdimisht dhe plani i trajtimit rishikohet kur është e nevojshme. Pas operacionit, pacientët monitorohen me kontrolle të rregullta. Një Mjek mbështet pacientët e saj gjatë dhe pas procesit të trajtimit, duke u siguruar shërimin më të mirë të tyre.

KOSTOJA E KIRURGJISË SË SKOLIOZËS NË TURQI

Kostoja e operacionit të skoliozës në Turqi mund të ndryshojë në varësi të metodës së trajtimit, cilësisë së spitalit dhe gjendjes së përgjithshme shëndetësore të pacientit. Megjithatë, në përgjithësi, kostot e operacionit të skoliozes në Turqi janë më të përballueshme sesa kostot e trajtimit në Evropë dhe Amerikë. Një Mjek synon t'u ofrojë pacientëve të saj shërbimet e trajtimit me cilësinë më të lartë me kostot më të përballueshme.

Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
05:44
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale