Politika e Privatësisë Një Mjek

Qendra e Konsulencës Një Mjek është e përkushtuar për të ruajtur privatësinë e vizitorëve të faqes tonë të internetit dhe përdoruesve të regjistruar. Kjo politikë përcakton se si do t'i trajtojmë të dhënat tuaja personale kur veprojmë si ruajtësi i atyre të dhënave.

Çfarë të dhënash personale mbledhim?

Ne mund të mbledhim, ruajmë dhe përdorim llojet e mëposhtme të informacionit dhe të dhënave personale, si:

a) informacione dhe të dhëna personale në lidhje me vizitat dhe përdorimin e kësaj faqe të interneti si: IP adresën, vendndodhjen gjeografike, llojin e shfletuesit, burimin e referimit, kohëzgjatjen e vizitës dhe numrin e shikimeve në faqe.

b) informacione në lidhje me çdo transaksion të kryer midis jush dhe nesh në këtë faqe të internetit, përfshirë informacionet në lidhje me çdo shfletim që ju bëni mbi shërbimet tona.

c) informacione që na ofroni me qëllim të regjistrimit tuaj në faqen tonë të internetit dhe / ose pajtimin në lidhje me shërbimet e faqes sonë të internetit dhe / ose njoftimet me email. Ne mbledhim emrin dhe mbiemrin, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për këto qëllime.

d) dokumentet mjekësore të cilat ndahen me spitalin (et) / mjekun (ët) ose një entitet të ngjashëm, me qëllimin e vetëm të njohjes së çështjes tuaj më mirë në kuadër të shërbimeve tona. Dokumentet mjekësore nuk ndahen me asnjë platformë reklamimi ose një entitet që nuk është i lidhur me ofrimin e shërbimeve siç kërkohet nga ju.

Cookies dhe teknologjitë e tjera të ndjekjes që përdorim

Ne përdorim cookies në këtë faqe të internetit. Cookie është një skedar teksti i dërguar nga një server në internet në një shfletues uebi, dhe i ruajtur nga ai shfletues. Skedari me tekst dërgohet përsëri në server çdo herë që shfletuesi kërkon një faqe nga serveri. Kjo mundëson që serveri i internetit të identifikojë dhe gjurmojë shfletuesin e internetit. Ne mund të dërgojmë një ose më shumë cookies që mund të ruhen nga shfletuesi juaj në kompjuterin tuaj. Informacioni që marrim nga cookies është pjesë e Informacionit të Mbledhur. Reklamuesit tanë dhe ofruesit e shërbimeve mund t'ju dërgojnë gjithashtu cookies. Shumica e shfletuesve ju lejojnë të refuzoni ose të pranoni cookies. (Për shembull, në Internet Explorer mund të refuzoni të gjithë cookies duke klikuar "Tools", "Options Internet", "Privacy" dhe zgjedhjen "Block all cookies" duke përdorur zgjedhësin rrëshqitës.) Kjo, megjithatë, do të ketë një ndikim negativ mbi përdorshmërinë e shumë faqeve të internetit, duke përfshirë edhe faqen tonë. Për të përmirësuar shërbimet tona dhe këtë faqe, ne mund të lejojmë palët e treta si ofrues të shërbimeve që të operojnë këtë faqe dhe të na ndihmojnë të monitorojmë, mbledhim dhe analizojmë informacionet në lidhje me ndërveprimet tuaja me këtë faqe interneti dhe të dhënat që ju futni, duke përfshirë përdorimin e cookie-ve të ofruesve të tillë në kompjuterin tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me cookies dhe teknologjitë e tjera të ndjekjes që përdorim, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Cookies.

Pse përdorim informacionin e mbledhur

Informacioni i mbledhur, përfshirë të dhënat personale, do të përdoret për të:

a) ju kontaktuar përmes postës elektronike, telefonit, mesazheve dhe platformave të tjera të disponueshme për komunikim;

b) administruar dhe përmirësuar përdorshmërinë e kësaj faqe interneti dhe platformës;

c) përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit duke modifikuar dhe zëvendësuar tekstin, imazhet, videot ose lidhjet për të rritur rëndësinë për vizitorin;

d) ju dërguar marketing dhe komunikime të tjera që kanë të bëjnë me biznesin tonë ose bizneset e palëve të treta të zgjedhura me kujdes, të cilat ne mendojmë se mund t'ju interesojnë. Këto mund të dërgohen me postë ose nëse ju jeni pajtuar posaçërisht, me email ose teknologji të ngjashme;

e) siguruar kompani të tjera me informacion statistikor në lidhje me përdoruesit tanë. Informacioni që ne u sigurojmë kompanive të tjera nuk do të identifikojë asnjë përdorues individual;

f) na lejuar të shohim se për çfarë përgjigjesh merrni përmes pyetjeve të bëra përmes sistemit tonë, duke pasur parasyshë që ne kufizojmë se kush mund të shohë tekstin e përgjigjeve;

g) ofruar reklamim, marketing dhe komunikim të bazuar në ngjarje. Nëse Përdoruesi zgjedh të heqë dorë nga marrja e një komunikimi të tillë të bazuar në marketing dhe ngjarje mund ta bëjë këtë duke dërguar email në info@njemjek.com ose duke klikuar butonin “unsubscribe” i cili gjindet në fund të buletinit të emailit, Një Mjek do të sigurojë që të dhënat e reja të mbledhura rreth përdoruesi(ve) që atëherë e tutje nuk do të përdoren për ndonjë qëllim reklamimi. Sidoqoftë, Një Mjek mund të përdorë informacionin ekzistues të përdoruesit(ve) për të personalizuar faqen e internetit në përputhje me rrethanat;

g) edukuar përdoruesit e tjerë në lidhje me përvojat në formën e blogjeve, artikujve, fotove dhe videove. Nëse përdoruesi ka ndonjë shqetësim në lidhje me përmbajtjen, ajo mund të raportohet në info@njemjek.com dhe do të ndërmerren veprimet e duhura.

Bazat e ligjshme

Nëse jeni përdorues i regjistruar i platformës, ose përdorues i faqes në internet, baza e ligjshme për përpunimin e informacionit tuaj të mbledhur është interesi ynë legjitim për të kuptuar se si përdoruesit ndërveprojnë me këtë faqe interneti dhe për të përmirësuar mënyrën se si ne promovojmë produktet dhe shërbimet tona.

Shkëmbimi i informacionit të mbledhur

Ne mund të ndajmë informacionin e mbledhur rreth jush:

a) për të mundësuar ofruesit e shërbimeve tona (palët e treta si nën-përpunues që janë) të ofrojnë shërbime të qendrës së të dhënave, shërbime të mbajtjes së bazës së të dhënave, shërbime të infrastrukturës dialer, shërbime të sinkronizimit të postës elektronike dhe për tu mundësuar palëve të treta si përpunues që janë të ofrojnë shërbime të shitjeve dhe operacioneve të marketingut;

b) në masën që neve na lejohet ta bëjmë me ligj;

c) në lidhje me ndonjë procedurë ligjore ose procedurë të mundshme ligjore;

d) në mënyrë që të vendosim, ushtrojmë ose mbrojmë të drejtat tona ligjore (përfshirë sigurimin e informacionit për të tjerët për qëllime të parandalimit të mashtrimit);

e) në përgjigje të kërkesave të ligjshme nga autoritetet publike, përfshirë përmbushjen e kërkesave të sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit. 

Siguria e informacionit të mbledhur

Ne do të marrim masa paraprake të arsyeshme për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e të dhënave tuaja personale. Transmetimi i të dhënave në internet është në thelb i pasigurt dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave të dërguara në internet. Ne do të ruajmë të gjitha të dhënat personale që ju jepni ose që ne mbledhim rreth jush në serverat tanë të sigurt. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të fjalëkalimeve tuaja. Ne nuk do ti kërkojmë fjalëkalimet juaja.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale derisa këto të dhënat të kërkohen nga ju që të spastrohen nga sistemet tona. Ne mund t'i pastrojmë të dhënat sipas gjykimit tonë për mirëmbajtjen  e sistemeve tona.

Ndryshimet në këtë njoftim

Ne mund ta azhurnojmë këtë politikë të privatësisë herë pas here duke postuar një version të ri në faqen tonë të internetit. Ju duhet ta kontrolloni këtë faqe herë pas here për t'u siguruar që pajtoheni me ndonjë ndryshim.

Faqet e internetit të palës së tretë

Uebfaqja përmban lidhje me faqet e tjera të internetit. Ne nuk jemi përgjegjës për politikat e privatësisë të faqeve të internetit të palëve të treta ose për veprimet e operatorëve të faqeve duke përfshirë mbledhjen ose përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Qasja në të dhënat tuaja personale

Nëse përdorni këtë faqe interneti, sipas kërkesës, Një Mjek do t'ju lejojë të keni akses në të dhënat tuaja personale dhe do t'ju lejojë të korrigjoni, modifikoni ose fshini informacionin që rezulton të jetë i pasaktë ose i paplotë. Nëse jeni përdorues i platformës, ne do jemi të varur nga ju që të përditësoni dhe korrigjoni të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ato të dhëna, siç janë informacionet e kontaktit që na jepni në mënyrë që ne t'ju ofrojmë informacione faturimi.

Të drejtat tuaja

Ju keni të drejtë të korrigjoni të dhëna personale joadekuate, jo të plota ose të pasakta. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale (përfshirë marrjen e një kopje të tyre). Nëse ne përpunojmë ndonjëherë të dhënat tuaja personale, me arsyet e ligjshme të pëlqimit tuaj, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë pa ndikuar ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin përpara tërheqjes së tij. Për më tepër, ju keni të drejtë në fshiherjen e të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara.
Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës të vendbanimit tuaj të zakonshëm, vendit të punës ose vendit të shkeljes së supozuar, nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave tuaja personale shkel një ligj në fuqi. Ju mund të na kontaktoni nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga kjo faqe. Na kontaktoni për çdo informacion të mëtejshëm.

Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
04:25
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale