Një Mjek
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale
Një Mjek>

Implant Koklear

Implant Koklear

Implanti koklear është një mundësi për njerëzit me humbje të rëndë ose totale të dëgjimit. Për individët me këtë lloj dëmtimi, implanti koklear mund të jenë një mundësi e madhe. Ky lloj sistemi nuk funksionon pjesërisht por përcjell sinjale elektrike direkt në nervin e dëgjimit. Një implant koklear mund të përdoret tek fëmijët dhe të rriturit.

Sistemi i implantit koklear përbëhet nga dy pjesë kryesore: njësia e brendshme - Implanti koklear dhe njësia e jashtme - Procesori audio.

Njësia e brendshme- Implanti koklear

Njësia e brendshme vendoset nën lëkurë. Implanti përmban një shtëpizë me një grup elektrodash dhe një elektrodë referimi, dhe një spirale marrëse me një magnet. I njëjti magnet ndodhet në spiralen e procesorit audio, kështu që falë tërheqjes së tyre reciproke, mbështjelljet pozicionohen automatikisht përballë njëra-tjetrës. Nëpërmjet këtyre bobinave, informacioni transferohet nga procesori audio në implant. Vetë implanti nuk ka bateri në të, por energjinë e merr nga procesori audio.

Njësia e jashtme - Procesori audio

Procesori audio apo njësia e brendshme është i veshur pas veshit. Ai përmban një njësi kontrolli, një bateri, një magnet dhe një spirale që transmeton me valë informacionin dhe fuqinë përmes lëkurës tek implanti. Nuk ka asnjë lidhje fizike midis implantit dhe procesorit audio. Kur hiqet procesori audio, implanti automatikisht ndalon së punuari, pra është joaktiv derisa procesori audio të ripozicionohet.

Merrni Ofertë Falas
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
06:02
Filloni Bisedën
Viber