Prof. Dr. Abuzer Dirican
Prof. Dr. Abuzer Dirican
Transplant i Organeve

Prof. Dr. Abuzer Dirican

Prof. Dr. Abuzer Dirican mori diplomën e mjekësisë në fakultetin e mjekësisë të Universitetit Hacettepe në vitin 1995. Gjatë viteve 1995 – 1996, Prof. Dr. Abuzer Dirican punoi në Dr. Ar. Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Trakya. Më pas ka punuar në Klinikën e Kirurgjisë së Përgjithshme të Spitalit Trajnues SSK Ankara deri në vitin 2000.  Pastaj prej vitit 2001 deri në vitin 2007 ai punoi si Specialist në Spitalin Shtetëror Dr. Malatya Beydagi.

Dr. Abuzer ka ofruar shërbime edhe në Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme në Universitetin İnönü deri në vitin 2009, pastaj vazhdoi të punoj si si instruktor në Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme/ Instituti i Transplantit të Mëlçisë, në këtë universitet, kurse nga viti 2012 ai emërua Profesor i Asociuar dhe mbajti këtë pozitë deri në vitin 2017.

Gjatë viteve 2017 – 2021, u bë Profesor në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Dr. İnönü, Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme / Instituti i Transplantit të Mëlçisë.

Prof. Dr. Abuzer Dirican gjithashtu ka përvojë pune në disa klinika ndërkombëtare. Ai punoi në Klinikën Kirurgjike Onkologjike e Shteteve të Bashkuara, pastaj në Magee-Women’s Hospital of University of Pittsburgh Medical Center - National Cancer Institute Research Scholarship Institutit Kombëtar të Kancerit për Kërkime dhe në Institutin Kombëtar i Kancerit, ku shërbeu si shkencëtar për një periudhë afatshkurtër prej dhjetë muajsh.

Me fokus në operacionet e transplantit, si transplantet e mëlçisë dhe organeve tjera, si dhe në procedurat minimale invazive, Dr. Abuzer ka fituar një reputacion për ekspertizën e tij në këto fusha. Veçanërisht, ai u nderua me Certifikatën e 1000-të të Ekselencës së Transplantit të Mëlçisë për përfundimin me sukses të 1000 transplanteve të mëlçisë. Normat e tij të jashtëzakonshme të suksesit janë 90% për transplantet e mëlçisë dhe 95% për transplantet e veshkave.

Ai është i përfshirë në mënyrë aktive në shoqëri të ndryshme mjekësore, duke përfshirë Shoqatën Turke të Kirurgjisë. Shoqata Kombëtare e Traumës dhe Kirurgjisë Emergjente dhe Shoqata e Transplantimit të Mëlçisë. I shtyrë nga pasioni i tij për kërkime, ai ka botuar punime të shumta kërkimore në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

Prof. Dr. Abuzer Dirican është kirurgu kryesor i transplanteve dhe specialist i kirurgjisë minimalisht invazive në klinikën Medical Park Florya.

Fushat e ekspertizës:

· Transplanti i Mëlçisë

· Transplanti i Veshkave

· Kirurgjia Hepatopankreatikobiliare

· Kirurgjia i Sistemit Gastrointestinal

· Kirurgjia Minimalisht Invazive

· Kirurgjia Endokrine e Gjirit

Për të përfituar nga shërbimet mjekësore të Prof. Dr. Abuzer Dirican, mjafton të na kontaktoni përmes linjave tona të komunikimit ose të na vizitoni në njërën nga zyret tona dhe ne do ju asistojmë në të gjithë procedurat që pasojnë me ekipin tonë në Turqi, dhe me ekipet tona konsulente në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup.

Na kontaktoni në:

info@njemjek.com, njemjek@gmail.com
+ 90 541 557 37 36,  + 383 48 333 752 

Kontakto Mjekun Tani

Prof. Dr. Abuzer Dirican Artikuj

A1. Kirimlioglu, H., İ. Çetinkaya, N. Bassullu, A. Dirican, N. Karadağ, V. Kirimlioglu, “The expression of matrix metalloproteinases in intrahepatic cholangiocarcinoma, hilar (Klatzkin Tumor), milde and distal extrahepatic cholangiocarcinoma, gall bladder cancer, ampullary carcinoma; role of matrixmetalloproteinasesin tumor progression and prognosis”, The Turkish Journal of Gastroenterology, 20, 41-47 (2009).

A2. Dirican, A., B. Unal, F. Tatl, G. Sogotlu, D. Ozgor, T. Piksin, C. Kayaalp, V. Kirimlioglu, “Surgical treatment of phytobezoars causes acute small intestinal obstruction”, Bratislava Medical Journal, 110 , 158-61 (2009).

A3. Dirican, A., B.Unal, D. Ozgur, F. Tatlı, C. Kayaalp, V. Kırımlıoglu, “Proximal jejenojejunal intussusception secondary to submucosal lipoma in an adult”, The American Journal of case Reports, 9, 295-297 (2008). 

A4. Dirican, A., B. Unal, C. Aydin, D. Unal, V. Kirimlioglu, “A Giant Retroperitoneal Lipoma Case With Recurrent Course”, The American Journal of Case Reports, 9, 89-92 (2008).

A5. Dirican, A., B. Unal, D. Ozgor, T. Piskin, C. Aydin, F. Sumer, C. Kayaalp, “Perforated hepatic hydatid cyst into the peritoneum with mild symptoms”, Case Reports in Gastroenterology, 2, 439 -443 (2008).

A6. Karabeyoglu, M., B. Unal, A. Dirican, B. Kocer, S. Gur, B. Bozkurt, O. Cengiz, A. Soran. “The relationship between preoperative ultrasonographic thyroid volume analysis and thyroidectomy complications”, Endocrine Regulation, 42, 83-87 (2008).

A7. Dirican, A., B. Unal, C. Kayaalp, V. Kirimlioglu, “Subcutaneous hydatid cyst occurring in the palm and thigh: two case reports”, Journal of Medical Case Reports, 2, 273 (2008). 

A8. Dirican, A., B. Isik, C. Ara, B. Unal, D. Ozgor, M. Meydanlı, “Tortion of Wandering Spleen: Report of Two cases”, Bratislava Medical Journal, 110, 723-725 (2009).

A9. Ara, C., A. Dirican, D. Ozgor, T. Piskin, “A case of acute small bowel obstruction owing to metastasis of undiagnosed primary carcinoma of the lung”, The Turkish Journal of Gastroenterology. 20, 302-303 (2009).

A10. Dirican, A., B. Unal, N. Bassulu, C. Aydin, F. Tatli, C. Kayaalp, “Isolated Cecal Necrosis mimicking Acute Appendicitis: A Case Series”, Journal of Medical Case Report, 3, 1-4 ( 2009).

A11. Dirican, A., B. Una, N. Bassulu, D. Ozgo, C. Kayaalp, S. Yılmaz, “Screening of gastric cancer in liver transplantation patients: a case report and review of literature”, Pakistan Journal of Medical Science, 26, 733-735 (2010).

A12. Dirican, A., O. Andacoglu, R. Johnson, K. McGuire, L. Mager, A. Soran, “The short term effects of low-level laser therapy in the management of breast-cancer related lymphedema”. Support Care Cancer, 19, 685–690 (2011)

A13. Soran, A., WC.Wu, A. Dirican, R. Johnson, O. Andacoğlu, J. Wilson, “Estimating the probability of lymphedema following breast cancer surgery”, American Journal of Clinical Oncology, 34, 506-10 (2011 )

A14. Dirican, A., M. Yilmaz, B. Unal, F. Tatli, T. Piskin, C. Kayaalp, “Ruptured hydatid cyst into the peritoneum: a case series”, European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 36, 375- 379 (2010). 

A15. Dirican, A., M. Yilmaz, B. Unal, V. Ersan, T. Piskin, S. Yilmaz, “Acute traumatic diaphragmatic ruptures: a retrospective study of 48 cases”, Surgery Today, 41, 1352-1356 (2011) .

A16. Ara, C., A. Dirican, S. Erdoğan, B. Ates, D. Ozgor D, F. Tatli, MS. Tekerekoglu, V. Kirimlioglu, “The effect of caffeic acid phenethyl ester on bacterial translocation and intestinal damage after intestinal obstruction”, Turkish Journal of Medical Sciences, 40, 897-903 (2010).

A17. Ara, C., A. Dirican, B.Unal, AB Karabulut, T. Piskin, “The effect of melatonin against FK506-induced renal oxidative stress in rats”, Surgical Innovation. 18, 34-38 (2011). 

A18. Kayaalp, C., A. Dirican, C. Aydın, “Primary Subcutaneous Hydatid Cysts: A Review of 22 Cases", International Journal of Surgery. 9, 117-21 (2011).

A19. Piskin, T., C.Aydin, B. Barut, A. Dirican, C. Kayaalp. Preoperative progressive pneumoperitoneum for giant inguinal hernias. Annals of Saudi Medicine. 30, 317-320; 2010

A20. Ates, M., A. Dirican, B.Isik, S. Yılmaz. Laparoscopic management of an isolated primary omental hydatid cyst: A case report and literature review. International Journal of Surgery Case Reports. 2, 58–60; 2011

A21. Ates, M., A. Dirican, M. Sarac, A. Aslan, C. Colak. Short and Long-term Results of the Karydakis Flap versus the Limberg Flap for Treating Pilonidal Sinus Disease: A Prospective Randomized Study. American journal of surgery. 202, 568-73 (2011)  

A22. Dirican, A., M. Yılmaz, B. Ünal, M. Ates, H. Kırımlıoğlu, S.Yılmaz. Diffuse Cecal Ganglioneuromatosis in a Patient with von Reklinghausen's Disease. Turkey Clinics J Med Sci 32, 1105-8 (2012)

A23. Ates, M., A. Dirican, D. Ozgor, C. Aydin, B. Isik, C. Ara, M.Yilmaz, MA. Selimoglu, C. Kayaalp, S. Yilmaz. Living donor liver transplantation for acute liver failure in pediatric patients caused by the ingestion of fireworks containing yellow phosphorus. Liver Transplantation, 17, 1286-91 (2011) 

A24. Yilmaz, M., A. Dirican, S. Usta, A. Baskiran, B, Isik. A gallstone impacting to stomach wall imitating a gastric tumor. Pakistan Journal of Medical Sciences, 27, 935 (2011)

A25. Ates, M., A. Dirican. The simple suture laparoscopic repair of peptic ulcer perforation without an omental patch. Surg Endosc. 26, 289 (June 2012)

A26. Ates M., A. Dirican, E. Kose, B. Isik, S. Yilmaz. First laparoscopic totally extraperitoneal repair of Laugier's hernia: a case report, Hernia,17,121-3 (2013) 

A27. Andacoglu O., A. Kanbour-Shakir, YC. Teh, M. Bonaventura, U. Ozbek, M. Anello, M. Ganott, J. Kelley, A. Dirican, A. Soran. Rationale of Excisional Biopsy after the Diagnosis of Benign Radial Scar on Core Biopsy: A Single Institutional Outcome Analysis. American Journal of Clinical Oncology, 36, 7-11 (2013) 

A28. Yilmaz S, Kayaalp C, Ara C, Yilmaz M, Isik I, Aydin C, Ozgor O, Dirican A, Barut B, Unal B, Piskin T, Ates M, Kutlu R, Toprak HI, Bayindir Y, Kirimlioglu H, Aladag M , Harputluoglu M, Selimoglu A, Karabiber H, Yalcin K, KirimliogluV. Single-Center Analysis of the First 304 Living-Donor Liver Transplantations in 3 Years. Hepatogastroenterology, 60, 1105-9 (2013). 

A29. Ates, M., A Dirican, Ince V., Ara C., Isik B., Yilmaz S. Comparison of Intracorporeal Knot-tying Suture (Polyglactin) and Titanium Endoclips in Laparoscopic Appendiceal Stump Closure: A Prospective Randomized Study Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, 22, 226-231 (June 2012)  

A30. Kutluturk K., V.Soyer V., A. Dirican, Unal B, Aydin C., Kayaalp C., Yilmaz S. Emergency Liver Resection with Staplers for Spontaneous Liver Haemorrhage in a Patient Receiving Anticogulant Therapy. Hindawi Case Rep in Medicine Case Rep Med. 2013;2013:204046. doi: 10.1155/2013/204046. Epub 2013 Jul 14. (volume 2013).

A31. Yılmaz M, Olmez A, Piskin T, Unal B, Ersan V, Sarisi KB, A Dirican, Yılmaz S. Incidental appendectomy in donors undergoing hepatectomy for living donor liver transplantation.Transplantation Proc,44, 1630-1634 (2012). 

A32. Ertugrul I, Kayaalp C, Dirican A, Tardu A, Karagul S, Kirmizi S. Laparoscopic Treatment of Primary Hydatid Cyst of Omentum Case Report Int Surg 2017;101:000–000 DOI: 10.9738/INTSURG-D-15-00287.1

A33. A. Dirican, Soyer V, Koc S, Yagci MA, Sarici B, Onur A, Unal B., Yilmaz S. Liver Transplantation with Livers from Octogenarian and Nanogenarian. Transpantation Proceeding 47, 1323-5 (June 2015)

A34. A. Dirican, Ara C, Kutluturk K, Ozsoy M, Ates M, Baskiran A, Isik B, Yilmaz S. Donor Postoperative Biliary Complications After Living-Donor Liver Transplant. Exp Clin Transplant, 13, 516-23 (2015)

A35. A. Dirican, Ozsoy M, Ates M, Ersan V, Gonultas F, Isik B, Yilmaz S. Consequences of the use of extended criteria donors in living donor liver transplantation. Ann Transplant, 20, 211-7 (2015)

A36. Ozgor D, A. Dirican, Ates M, Yilmaz M, Isik B, Yilmaz S. Incisional hernia in recipients of adult to adult living donor liver transplantation. World J Surg. 38, 2122-5 (2014)

A37. Ates M, Kinaci E, Dirican A, Sarici B, Soyer V, Koc S, Yilmaz S. Pulmonary Complications After 1,150 Living Donor Hepatectomies. TransplantProc. 2015 Jun;47(5):1319-22. 

A38. Karakas S, Dirican A, Soyer V, Koç S, Ersan V, Ates M. A pancreatic pseudopapillary tumor enucleated curatively. Int J Surg Case Rep. 2015;10:118-20. 

A39. Yilmaz S, Kayaalp C, Isik B, Ersan V, Otan E, Akbulut S, Dirican A, Kutlu R, Sagir Kahraman A, Ara C, Yilmaz M, Unal B, Aydin C, Piskin T, Ozgor D, Ates M, Ozdemir F, Ince V, Koc C, Baskiran A, Dogan SM, Barut B, Sumer F, Karakas S, Kutluturk K, Yologlu S, Gozukara H. Reconstruction of Anomalous Portal Venous Branching in Right Lobe Living Donor Liver Transplantation: Malatya Approach. Liver Transpl. 2017 Feb 27.

A40. Kinaci E, Ates M, Dirican A, Ozgor D. Low Pressure is Necessary to View and to Protect Corona Mortis During Totally Extraperitoneal Hernia Repair. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 26,978-984 (October 2016) 

A41. Tatli F, Ekici U, Kanlioz M, Gozeneli O, Uzunkoy A, Yucel Y, Dirican A. Ultrasonography in diagnosis of acute appendicitis. Ann Ital Chir. 87,152-4 (2016)

A42. Ates M, Kinaci E, Kose E, Soyer V, Sarici B, Cuglan S, Korkmaz F, Dirican A. Corona mortis: in vivo anatomical knowledge and the risk of injury in totally extraperitoneal inguinal hernia repair. Hernia, 20,659-65 (October 2016)

A43. Dirican A, Baskiran A, Dogan M, Ates M, Soyer V, Sarici B, Ozdemir F, Polat Y, Yilmaz S. Evaluation of Potential Donors in Living Donor Liver Transplantation. Transplant Proc, 47, 1315-8 (June 2015)

A44. Ates M, Hatipoglu S, Dirican A, Isik B, Ince V, Yilmaz M, Aydin C, Ara C, Kayaalp C, Yilmaz S. Right-lobe living-donor liver transplantation in adult patients with acute liver failure. TransplantProc. 45, 1948-52 (June 2013)

A45. Usta S, Ates M, Dirican A, Isik B, Yilmaz S. Outcomes of left-lobe donor hepatectomy for living-donor liver transplantation: a single-center experience. TransplantProc. 45, 961-5 (April 2013) 

A46. Ates M, Dirican A, Ozgor D, Gonultas F, Isik B. Conversion to Stoppa procedure in laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair. JSLS. 16, 250-4 (April-June 2012)

A47. Ince V, Dirican A, Yilmaz M, Barut B, Ersan V, Yilmaz S. Peritoneal encapsulation in a patient with incomplete situs inversus. J Coll Physicians Surg Pak. 22, 659-60 (October 2012)

A48. Ozgor D, Dirican A, Ates M, Gönültas F, Ara C, Yilmaz S. Donor complications among 500 living donor liver transplantations at a single center. TransplantProc. 44.1604-7 (July-August 2012) 

Një Mjek
Njihuni me Mjekët Tanë Bashkëpunues

Mund të vazhdoni duke klikuar mbi ikonat për të marrë më shumë informata.

Shiko të Gjithë
Prof. Dr. Samet Yardimci
Prof. Dr. Samet Yardimci
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë kirurgjinë e tumorit, kirurgjinë e refluksit, kirurgjinë e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, kirurgjinë bariatrike dhe kirurgjinë metabolike.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey ofron shërbim në spitalin Medical Park Göztepe dhe Medical Park Maltepe. Fusha e tij e interesit është Kirurgjia Bariatrike dhe Metabolike (Obezitetit dhe Diabeti).
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Gjenetikë
Dr. Karaöz ka punuar në `Stem Cell, Inxhinieria e Indeve dhe Terapi Gjenetike` që nga viti 2000 dhe ka kryer eksperimente në `Transplantimin e qelizave staminale dhe ishujve embrional` në Harvard USA
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Neurokirurgji
Prof. Dr. Türker Kılıç, themeloi për herë të parë në Turqi Kirurgjinë e Rrezatimit Gamma Knife në vitin 1997. Deri më tani, ai ka kryer Kirurgjinë me Rrezatim Gamma Knife në afro 11,000 pacientë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Gjinekologji, Obstetrikë & Onkologji
Punon si profesor i asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Bahçeşehir, Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë dhe si Specialist Gjinekologjik dhe Onkologjik në Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Gjinekologji & Obstetrikë
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin është specialiste e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës / IVF. Që nga 2014, vazhdon të punoj si mjeke përgjegjëse e Njësisë së IVF në Spitalin Medicalpark Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Kirurgji Plastike, Rekonstruktive & Estetike
Punon si kirurg plastik në Pendik Medikal Park dhe vazhdon aktivitetet e tij akademike si pedagog në Departamentin e Kirurgjisë Plastike, Rikonstruktive dhe Estetike të Universitetit Bahçeşehir.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Balcı
Prof. Dr. Deniz Balcı
Transplant i Organeve
Dr. Balcı punon si Specialist i Transplantit të Mëlçisë në spitalin Medical Park Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir
Onkologji
Prof. Dr. Cemil Bilir është Onkolog që nga viti 2013 dhe ka një pozicion akademik si drejtues i departamentit të Onkologjisë në një spital universitar që 5 vite.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya
Neurokirurgji
Prof. Dr. Deniz Konya aktualisht punon si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Bahçeşehir, Departamenti i Neurokirurgjisë, dhe shërben në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli
Kardiokirurgji Pediatrike
Prof. Dr. Emin Tireli, i cili mori titullin profesor në vitin 2005, aktualisht punon si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Stambollit dhe i shërben pacientëve të tij në Spitalin Medical Park
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Gastroenterologji
Prof. Hamdi Levent Doganay është një gastroenterolog i njohur në Turqi. Ai ka 23 vjet përvojë dhe ekspertizë në endoskopi, kolonoskopi, obstruksione të kanaleve biliare dhe sëmundje të mëlçisë
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Onkohematologji
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan është specialist i Onkohematologjisë. Ai aktualisht punon në Medical Park Hospital Goztepe në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Neurologji Pediatrike
Prof. Dr. Mehbare Özkan është neurologe e fëmijëve dhe punon në VM Medical Park Pendik, Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın
Kirurgji Pediatrike - Urologji
Prof. Dr. Melih Akın është kirurg i fëmijëve, i specializuar në kirurgji urologjike. Që nga viti 2021, ai punon si Specialist i Kirurgjisë Pediatrike në Kompleksin Spitalor Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Kardiologji
Prof. Dr. Müslüm Şahin është specialist i kardiologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik në Stamboll, Turqi.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü
Ortopedi & Traumatologji
Prof. Dr. Sami Sökücü është kirurg ortopedik dhe traumatolog, i cili punon në IAU VM Medical Park Florya.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan
Neurokirurgji
Prof. Dr. Savas Ceylan është specialist i neurokirurgjisë dhe punon në Spitalin Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Kirurgji Kardiovaskulare
Prof. Dr. Ugur Filizcan është kirurg kardiovaskular me përvojë të gjatë. Ai punon në kompleksin spitalor Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Urologji
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel është specialist i urologjisë dhe punon në Repartin e Urologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik që nga marsi i vitit 2018.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Fertilizimi In Vitro (IVF)
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük punon si drejtoreshë e Njësisë së Fertilizimit In Vitro (IVF) në VM Medical Park Pendik.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Transplant i Organeve
Ai shërben si drejtor i Qendrës së Transplantit të Veshkave në Spitalin e Universitetit Bahceşehir Medical Park Göztepe që nga prilli i vitit 2022.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Hematologji
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel është specialist i Hematologjisë dhe Transplantit të Palcës Kockore. Ai aktualisht punon në spitalin Medicana Ataşehir, i cili i përket Grupit Shëndetësor Medicana.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Neurologji & Algologji
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer është specialist i Neurologjisë dhe Algologjisë (menaxhimit të dhimbjes). Ai punon në spitalin privat Medical Park Göztepe, në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
Urologji
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu shërben në fushën e Urologjisë në kompleksin spitalor Medical Park, në Spitalin Universitar İstinye, Gaziosmanpaşa.
Shikoje Profilin Merr Termin
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
11:08
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale