Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın
Kirurgji Pediatrike - Urologji

Prof. Dr. Melih Akın

Prof. Dr. Melih Akın filloi edukimin për mjekësi në Fakultetin e Mjekësisë IU Cerrahpaşa në vitin 1992. Në vitin 2006, mori specializimin në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit İnönü, Departamenti i Kirurgjisë Pediatrike. Në vitin 2010, filloi të punoj si Shef Asistent në Spitalin e Trajnimit dhe Kërkimit Shişli Hamidiye Etfal, në Klinikën e Kirurgjisë Pediatrike.

Prof. Dr. Melih Akın mori titullin e profesorit të asociuar në vitin 2015 dhe ka punuar si instruktor në të njëjtin institucion. Në vitin 2017, mori 1 vit trajnim në njësinë e kirurgjisë së mëlçisë, pankreasit dhe traktit biliar të Klinikës së Kirurgjisë së Përgjithshme Universitare të Stambollit. Në vitin 2020, ai ka punuar si asistent edukativ në Klinikën e Transplantit të Mëlçisë në Spitalin e Qytetit Başakşehir Çam dhe Sakura dhe në Klinikën e Kirurgjisë Pediatrike.

Që nga viti 2021, Prof. Dr. Melih Akın filloi të punoj si Specialist i Kirurgjisë Pediatrike në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park University Bahçeşehir. Pasi u bë profesor i asociuar, Prof. Dr. Melih Akın punoi për të rritur përvojën në mëlçi-pankreas dhe kanalet biliare dhe transplantin e mëlçisë.

Dr. Melih Akın ka më shumë se 30 publikime ndërkombëtare, prezantime në më shumë se 10 kongrese ndërkombëtare dhe ka publikuar më shumë se 100 njoftime në kongrese kombëtare. Ai gjithashtu ka punuar si këshilltar i tezës dhe ka marrë pjesë në shumë kongrese si folës i ftuar.

Fushat e ekspertizës:

· Kirurgjia Pediatrike e Mëlçisë

· Urologjia Pediatrike

· Kirurgjia Tumorale

· Kirurgjia Laparoskopike e Hernies Inguinale

· Kirurgjia Laparoskopike e Refluksit Gastroezofageal

· Hipospadia

· Testikujt e Pazbritur

· Obeziteti

Për të përfituar nga shërbimet mjekësore të Prof. Dr. Melih Akın, mjafton të na kontaktoni përmes linjave tona të komunikimit ose të na vizitoni në njërën nga zyret tona dhe ne do ju asistojmë në të gjithë procedurat që pasojnë me ekipin tonë në Turqi, dhe me ekipet tona konsulente në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup.

Na kontaktoni në:

info@njemjek.com, njemjek@gmail.com
+ 90 541 557 37 36,  + 383 48 333 752 

Kontakto Mjekun Tani

Prof. Dr. Melih Akın Artikuj

1. Melih Akin, Mesut Demir, Meltem Kaba, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu. Can PIRS procedure take the place of open method in the surgical treatment of girls with inguinal hernia?Med Bull Sisli Etfal Hosp. SETB-59375 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.59375

2. Hacer Sebnem Turk , Pinar Sayin , Leyla Kilinc , Melih Akin , Abdullah Yildiz , Sibel Oba Can Positive-Pressure Ventilation be Administered with Laryngeal Mask to Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Operation? Sisli Etfal Hospital Type Find. 2021 Mar 17;55(1):108-114. doi: 10.14744/SEMB.2020.98623.

3. Meltem Kaba, Cetin Ali Karadag, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydin Unal, Melih Akin , Ali Ihsan Dokucu. Our Experience with Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis.Sisli Etfal Hastan Tip Bul. 2020 Sep 3;54(3):333-336. doi: 10.14744/SEMB.2018.16779. 

4. Aydın Unal, Mesut Demir, Nimetullah Mete Genc, ​​Melih Akın , Ali İhsan Dokucu. Percutaneous bladder port to aid in extraction of knotted urinary catheter. May 2020Journal of Pediatric Surgery Case Reports 59(1):101492 DOI:10.1016/j.epsc.2020.101492

5. Mesut Demir, Melih Akin , Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genc, ​​Nihat Sever, Cetin Ali Karadag, Ali Ihsan Dokucu. Assessment of Patients with Hirschsprung Disease and the Use of Laparoscopy. Sisli Etfal Patient Type Find . 2020 Jun 15;54(2):218-221. doi: 10.14744/SEMB.2018.84565. 

6. Meltem Kaba, Cetin Ali Karadag, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akin , Ali Ihsan Dokucu. Late Intraluminal Stent Application in Strictures due to Corrosive Esophagitis: Our Preliminary Experiences. Sisli Etfal Hospital Type Find. 2020 May 15;54(2):176-180. doi: 10.14744/SEMB.2018.09634.

7. Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu. Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax Sisli Etfal Hastan Tip Bul . 2020 Mar 25;54(1):94-97. doi: 10.14744/SEMB.2018.88310. 

8. Asenov Y, Akin M , Ibiş C, Tekant Y, Özden I. Observed or Predicted Albendazole Hepatotoxicity as an Indication for a Resection Procedure in Hepatic Hydatid Disease - A Short Series of Cases. Chirurgia (Bucur). 2019 Jul-Aug;114(4):522-527. doi: 10.21614/chirurgia.114.4.524.

9. Asenov Y, Akın M , Cantez S, Gün Soysal F, Tekant Y. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in children: Retrospective series with a long-term follow-up and literature review. Turk J Gastroenterol. 2019 Feb;30(2):192-197. doi: 10.5152/tjg.2018.18165.

10. Akın M , Erginel B, Sever N, Özel K, Bayraktar B, Yıldız A, Karadağ ÇA, Tokel M, Dokucu Aİ. Can serum soluble urokinase plasminogen activator receptor be an effective marker in the diagnosis of appendicitis and differentiation of complicated cases? Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2018 Mar;24(2):110-115. doi: 10.5505/tjtes.2017.05752.

11. Ibis C, Asenov Y, Akin M, Azamat IF, Sivrikoz N, Gurtekin B. Factors Affecting Liver Regeneration in Living Donors After Hepatectomy. Monit. 2017 Dec 18;23:5986-5993.

12. Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Melih Akın , Ali İhsan Dokucu. The evaluation of the surgical cases in neonatal intensive care unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 289-294 | DOI: 10.5350/SEMB.20151005030141

13. Akin Melih, Erginel Başak, Tanık Canan, Akinci Nurver, Yıldız Abdullah, Beker Bahar, Karadağ Cetin Ali, Sever Nihat, Turk Sebnem, Dokucu Ali Ihsan (2014). The first laparoscopic resection of an aldosterone-secreting adrenocortical oncocytoma in a child. Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2(9), 424-427.Doi: 10.1016/j.epsc.2014.08.002

14. Akin Melih, Erginel Başak, Karadağ Cetin Ali, Yildiz Abdullah, Özçelik Gül Sumru, Sever Nihat, Genc Nimetullah Mete, Dokucu Ali Ihsan (2014). A comparison of the double hydrodistention implantation technique (HIT) and the HIT with a polyacrylate/polyalcohol copolymer (PPC) for the endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux. International Urology andNephrology, 11 (46), 2057-2061.Doi: 10.1007/s11255-014-0771-5)

15. Akin Melih , Erginel Başak, Bilici Salim, Gedik Şenol, Yıldız Abdullah, Karadağ Çetin Ali, Sever Nihat, DokucuAliİhsan, Akin Melih (2014). Crossed testicular ectopia: Report of six cases. African Journal of Paediatric Surgery,11(3),269-272., Doi:10.4103/0189-6725.137341

16. Akin Melih , Erginel Başak, Yildiz Abdullah, Bayraktar Banu, Yanar Fatih, Karadag Cetin Ali,Sever Nihat, Dokucu, Ali Ihsan (2014). Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 20(1), 28-32. Doi: 10.5505/tjtes.2014.40359

17. Akin Melih , Demirbilek Savas, AY Selma, Gurunluoglu Kubilay, Turkmen Emine, Tas Erkan, Aksoy Rauf Tugrul, Baykarabulut Aysun, Edali Mehmet Naci (2007). Attenuation of ureteral obstruction-induced renal injury by polyenylphosphatidylcholine. International Journal of Urology,14(4),350-356., Doi: 10.1111/j.1442-2042.2006.01717.x (thesis)

18. Erginel B, Akin M , Yildiz A, Karadag CA, Sever N, Dokucu AI. Percutaneous internal ring suturing as a first choice laparoscopic inguinal hernia repair method in girls: a single-center study in 148 patients. Pediatr Surg Int. 2016 Jul;32(7):697-700. doi: 10.1007/s00383-016-3903-4. Epub 2016 Jun 7.

19. Erginel Başak, Vural Sema, Akın Melih , Karadağ Çetin Ali, Sever Nihat, Yıldız Abdullah, Tanık Canan, Demir Arzu Ataman, Yanar Özlem, Dokucu Ali İhsan (2014). Wilms' Tumor: A 24-year Retrospective Study from a Single Center. Pediatric Hematology-Oncology, 31(5),409-414., Doi:10.3109/08880018.2014.930767,

20. Demirbilek Savaş, Akın Melih , Gürünlüoğlu Kubilay, Aydın Nasuhi E., Emre Memet H., Taş Erkan, Aksoy Rauf T., Ay Selma (2006). The NF-KB inhibitors attenuate hepatic injury in even duct ligated rats. Pediatric Surgery International, 22(8),655-663., Doi:10.1007/s00383-006-1721-9

21. Uguralp Sema, Akin Melih, Karabulut Aysun B, Harma Birsen, Kiziltay Aysel, Kıran TR, Hasirci N. (2008). Reduction of peritoneal adhesions by sustained and local administration of epidermal growth factor. Pediatric Surgery International, 24(2),191-197. Doi:10.1007/s00383-007-2059-7

22. Akin M , Erginel B, Yildiz A1, Karadag CA, Sever N, Dokucu AI. Oesophageal duplication cyst mimicking hydatid cyst in endemic areas. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2015 Sep;12(3):272-4. doi: 10.5114/kitp.2015.54470. Epub 2015 Sep 28.

23. Karadag CA, Erginel B, Kuzdan O, Sever N, Akın M , Yıldız A, Dokucu Aİ. Impact of Spleen Size on Outcomes in Laparoscopic Splenectomy in Children. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:603915. doi: 10.1155/2015/603915. Epub 2015 Sep 28.

24. Erginel Başak, Akin Melih , Yildiz Abdullah, Karadağ Cetin, Sever Nihat, Tanik Canan, Erturk Mehmet, Dokucu Ali (2013). Proteus Syndrome: Report of Intra-Abdominal Lipomatosis. European Journal of Pediatric Surgery Reports,1(01),38-40.,Doi:10.1055/s-0033-1343078, 

25. Karadağ ÇA, Abbasoğlu L, Sever N3 Kalyoncu MK, Yıldız A, Akın M , Candan M, Dokucu Aİ. Ultrasound-guided hydrostatic reduction of intussusception with saline: Safe and effective. Pediatric Surg. 2015 Sep;50(9):1563-5. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.03.046. Epub 2015 Mar 26.

26. Yildiz Abdullah, Çelebi Süleyman, Akin Melih, Karadağ Çetin Ali, Sever Nihat, Erginel Başak, Dokucu Ali İhsan (2012). Laparoscopic hernioraphy: a better approach for recurrent hernia in boys?. Pediatric Surgery International, 28(5),449-453., Doi:10.1007/s00383-012-3078-6, 

27. Yildiz Abdullah, Turial Salmai, Akin Melih, Karadag Cetin A., Erginel Başak, Sever Nihat, Dokucu Ali I. (2014). Microlaparoscopic approach for inguinal hernia repair in infants with repaired bladder exstrophy. Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2(5), 236-238., Doi:10.1016/j.epsc.2014.04.011,

28. Yildiz Abdullah, Bertozzi Mirko, Akin Melih , Appignani Antonino, Prestipino Marco, Dokucu Ali Ihsan (2012). Feasibility of a tubularised incised-plateurethroplasty with double de-epithelised dartos flaps in a failed hypospadias repair: A preliminary report. African Journal of Paediatric Surgery, 9 (1), 8-12., Doi: 10.4103/0189-6725.93294,

29. Yıldız Abdullah, Erginel Basak, Akin Melih, Karadağ CA, Sever N, Tanik C, Canmüş A, Dokucu AI (2014). A retrospective review of the adnexal outcome after detorsion in premenarchal girls. African Journal of Paediatric Surgery, 11(4), 304-307., Doi: 10.4103/0189-6725.143134,

30. Çelebi Süleyman, Yıldız Abdullah, Üçgül Ayhan, Karadağ Çetin Ali, Sever Nihat, Akın Melih , Dokucu Ali İhsan (2012). Do open repair and different laparoscopic techniques in pediatric inguinal hernia repairs affect the vascularization of testes?. Journal of Pediatric Surgery, 47(9), 1706-1710., Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.03.044,

31. Kara Ö, Yıldız A, Toydemir HE, Gökyiğit FM, Akın M , Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ. Does percutaneous internal ring suturing contain risk of ilioinguinal nerve entrapment? Pediatr Surg Int. 2015 May;31(5):485-91. doi: 10.1007/s00383-015-3689-9. 

32. Demirbilek Savaş, Karaman Abdurrahman, Gürünlüoğlu Kubilay, Akın Melih , Taş Erkan, Aksoy Rauf Tuğrul, Kekilli Ersoy (2005). Delayed gastric emptying in gastroesophageal reflux disease: the role of malrotation. Pediatric Surgery International, 21(6),423-427.,Doi:10.1007/s00383-005-1460-3,

33. Demirbilek Semra, Ersoy Mehmet Özcan, Demirbilek Savaş, Karaman Abdurrahman, Akın Melih , Bayraktar Mehmet, Bayraktar Finally (2004). Effects of polyenylphosphatidylcholineon cytokines, nitrite/nitrate levels, antioxidant activity and lipid peroxidation in rats with sepsis. Intensive Care Medicine, 30(10),1974-1978., Number of Citations:15, Doi:10.1007/s00134-004-2234-4,

34. Demirbilek Savaş, Edali Mehmet Naci, Gürünlüoğlu Kubilay, Türkmen Emine, Taş Erkan, Karaman Abdurrahman, Akın Melih , Aksoy Rauf Tuğrul, Celbis Osman, Üzün Ibrahim (2006). Glial cell line-derived neurotrophic factor and synaptophysin expression in pelviureteral junction obstruction. Urology, 67(2), 400-405.Doi:10.1016/j.urology.2005.08.056,

35. Karaman Abdurrahman, Demirbilek Savaş, Akın Melih , Gürünlüoğlu Kubilay, İrşi Cesim (2005). Does pneumoperitoneum always require laparotomy? Report of six cases and review of the literature. Pediatric Surgery International, 21(10),819-824.,Doi:10.1007/s00383-005-1489-3,

36. Demirbilek Savaş, Tas Erkan, Gurunluoglu Kubilay, Akin Melih , Aksoy Rauf T., Emre Memet H., Aydin Nasuhi E., Ay Selma, Ozatay Nilufer (2007). Fluvastatin reduced liver injury in rat model of extrahepatic cholestasis. Pediatric Surgery International, 23(2),155-162.,Doi:10.1007/s00383-006-1829-y

37. Demirbilek Savas, Emre Memet Hanefi, Aydın Engin Nasuhi, Edali Mehmet Naci, Aksoy Rauf Tuğrul, Akın Melih , Gürünlüoğlu Kubilay, Tas Erkan, Ay Selma, Yilmaz Zümrüt (2007). Sulfasalazine reduces inflammatory renal injury in unilateral ureteral obstruction. Pediatric Nephrology,22(6),804-812.,Doi:10.1007/s00467-006-0416-8.

38. Demirbilek Savaş, Karaman Abdurrahman, Baykarabulut Aysun, Akin Melih , Gürünlüoğlu Kubilay, Türkmen Emine, Taş Erkan, Aksoy Rauf T, Edalı Naci (2006). Polyenylphosphatidylcholine pretreatment ameliorates ischemic acute renal injury in rats. International Journal of Urology,13 (6), 747-753. Doi: 10.1111/j.1442-2042.2006.01397.x

39. Atilla Senayli, Afra Karavelioğlu, Burhan Köseoğlu, Melih Akın , İsmail Faruk Özgüner (2012). Spectrum of Breast Disorders in A Pediatric Surgery Clinic: Retrospective Study. webmedcentral, 3 (10), 

Një Mjek
Njihuni me Mjekët Tanë Bashkëpunues

Mund të vazhdoni duke klikuar mbi ikonat për të marrë më shumë informata.

Shiko të Gjithë
Prof. Dr. Samet Yardimci
Prof. Dr. Samet Yardimci
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë kirurgjinë e tumorit, kirurgjinë e refluksit, kirurgjinë e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, kirurgjinë bariatrike dhe kirurgjinë metabolike.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey ofron shërbim në spitalin Medical Park Göztepe dhe Medical Park Maltepe. Fusha e tij e interesit është Kirurgjia Bariatrike dhe Metabolike (Obezitetit dhe Diabeti).
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Gjenetikë
Dr. Karaöz ka punuar në `Stem Cell, Inxhinieria e Indeve dhe Terapi Gjenetike` që nga viti 2000 dhe ka kryer eksperimente në `Transplantimin e qelizave staminale dhe ishujve embrional` në Harvard USA
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Neurokirurgji
Prof. Dr. Türker Kılıç, themeloi për herë të parë në Turqi Kirurgjinë e Rrezatimit Gamma Knife në vitin 1997. Deri më tani, ai ka kryer Kirurgjinë me Rrezatim Gamma Knife në afro 11,000 pacientë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Gjinekologji, Obstetrikë & Onkologji
Punon si profesor i asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Bahçeşehir, Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë dhe si Specialist Gjinekologjik dhe Onkologjik në Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Gjinekologji & Obstetrikë
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin është specialiste e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës / IVF. Që nga 2014, vazhdon të punoj si mjeke përgjegjëse e Njësisë së IVF në Spitalin Medicalpark Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Kirurgji Plastike, Rekonstruktive & Estetike
Punon si kirurg plastik në Pendik Medikal Park dhe vazhdon aktivitetet e tij akademike si pedagog në Departamentin e Kirurgjisë Plastike, Rikonstruktive dhe Estetike të Universitetit Bahçeşehir.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Balcı
Prof. Dr. Deniz Balcı
Transplant i Organeve
Dr. Balcı punon si Specialist i Transplantit të Mëlçisë në spitalin Medical Park Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir
Onkologji
Prof. Dr. Cemil Bilir është Onkolog që nga viti 2013 dhe ka një pozicion akademik si drejtues i departamentit të Onkologjisë në një spital universitar që 5 vite.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya
Neurokirurgji
Prof. Dr. Deniz Konya aktualisht punon si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Bahçeşehir, Departamenti i Neurokirurgjisë, dhe shërben në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli
Kardiokirurgji Pediatrike
Prof. Dr. Emin Tireli, i cili mori titullin profesor në vitin 2005, aktualisht punon si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Stambollit dhe i shërben pacientëve të tij në Spitalin Medical Park
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Gastroenterologji
Prof. Hamdi Levent Doganay është një gastroenterolog i njohur në Turqi. Ai ka 23 vjet përvojë dhe ekspertizë në endoskopi, kolonoskopi, obstruksione të kanaleve biliare dhe sëmundje të mëlçisë
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Onkohematologji
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan është specialist i Onkohematologjisë. Ai aktualisht punon në Medical Park Hospital Goztepe në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Neurologji Pediatrike
Prof. Dr. Mehbare Özkan është neurologe e fëmijëve dhe punon në VM Medical Park Pendik, Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Kardiologji
Prof. Dr. Müslüm Şahin është specialist i kardiologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik në Stamboll, Turqi.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü
Ortopedi & Traumatologji
Prof. Dr. Sami Sökücü është kirurg ortopedik dhe traumatolog, i cili punon në IAU VM Medical Park Florya.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan
Neurokirurgji
Prof. Dr. Savas Ceylan është specialist i neurokirurgjisë dhe punon në Spitalin Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Kirurgji Kardiovaskulare
Prof. Dr. Ugur Filizcan është kirurg kardiovaskular me përvojë të gjatë. Ai punon në kompleksin spitalor Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Urologji
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel është specialist i urologjisë dhe punon në Repartin e Urologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik që nga marsi i vitit 2018.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Fertilizimi In Vitro (IVF)
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük punon si drejtoreshë e Njësisë së Fertilizimit In Vitro (IVF) në VM Medical Park Pendik.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Transplant i Organeve
Ai shërben si drejtor i Qendrës së Transplantit të Veshkave në Spitalin e Universitetit Bahceşehir Medical Park Göztepe që nga prilli i vitit 2022.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Hematologji
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel është specialist i Hematologjisë dhe Transplantit të Palcës Kockore. Ai aktualisht punon në spitalin Medicana Ataşehir, i cili i përket Grupit Shëndetësor Medicana.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Neurologji & Algologji
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer është specialist i Neurologjisë dhe Algologjisë (menaxhimit të dhimbjes). Ai punon në spitalin privat Medical Park Göztepe, në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Abuzer Dirican
Prof. Dr. Abuzer Dirican
Transplant i Organeve
Prof. Dr. Abuzer Dirican është kirurgu kryesor i transplanteve dhe specialist i kirurgjisë minimalisht invazive në klinikën Medical Park Florya. Ai ka një përvojë 26 vjeçare në këtë fushë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
Urologji
Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu shërben në fushën e Urologjisë në kompleksin spitalor Medical Park, në Spitalin Universitar İstinye, Gaziosmanpaşa.
Shikoje Profilin Merr Termin
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
11:49
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale