Një Mjek
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale
Prof. Dr. Deniz Balcı

Prof. Dr. Deniz Balcı u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Ankarasë në vitin 2000. Fushat kryesore të interesit të tij janë Kirurgjia e Avancuar e Hepatobiliarit dhe Kancerit Pankreatik dhe teknikat e avancuara të transplantimit të mëlçisë nga dhuruesit e gjallë si në pacientët pediatrikë ashtu edhe në të rriturit. Prof. Dr. Deniz Balcı zhvilloi teknika rigjenerimi të mëlçisë në fushën e kancerit me dy faza dhe kirurgjisë së transplantimit të organeve dhe përshkroi teknika të botuara në literaturë, të tilla si Procedura e Shpejtë për Kirurgjitë e Kancerit dhe Transplantimi i Mëlçisë nga Donatorët e Gjallë në Pacientët Cirotikë. Dr. Balcı dhe ekipi i tij zhvilluan dhe publikuan teknika transplantimi si transplanti i pjesshëm heterotopik i mëlçisë për foshnjat.

Pas studimeve klinike në spitalin Florence Nightingale, Njësia e Transplantit të Organeve në Stamboll, ai pati trajnime të mëtejshme si hulumtues klinik në Departamentin e Transplantimeve, Mayo Clinic Florida, SHBA dhe në Institutin e Transplantit Recanati Miller në Shkollën e Mjekësisë Mount Sinai në Nju Jork. Kjo u pasua nga një shoqëri klinike në Qendrën Mjekësore Asan, Departamenti i Transplantit të Mëlçisë dhe Kirurgjisë HPB në Seul, Koreja e Jugut.

Ai u emërua Profesor i Asociuar i Kirurgjisë dhe Drejtor i Transplantit të Mëlçisë në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Ankarasë, Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Transplantimit të Organeve në vitin 2012. Ai u emërua Profesor i Kirurgjisë në vitin 2018 në të njëjtën shkollë.

Në vitin 2022, ai u transferua në Stamboll në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Bahçesehir si Shef i Departamentit të Kirurgjisë dhe Transplantit Abdominal, ku aktualisht vazhdon të punojë.

Prof. Dr. Deniz Balcı zhvilloi softuerin Livervision, një softuer special për imazhet 3D të mëlçisë dhe planifikimin kirurgjik, i cili aktualisht përdoret në shumë qendra në Evropë dhe Amerikë për ndërtimin dhe zbatimin e këtyre operacioneve.

Ai punon në shumë organizata ndërkombëtare; si anëtar i këshillit ekzekutiv dhe Kryetar i Komitetit Shkencor të Shoqatës Ndërkombëtare të Kirurgëve të Mëlçisë, si anëtar i Komitetit Drejtues të Grupit për Kirurgjinë Hepatobiliare të Avancuar me interes të veçantë në Shoqatën Ndërkombëtare të Transplantimit të Mëlçisë dhe anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Transplantimit Ndërkombëtar të Mëlçisë nga Donatorët e Gjallë Grupi dhe anëtar bordi i ELITA-s; Shoqata Evropiane e Transplantit të Zorrëve dhe Mëlçisë.

Fushat e ekspertizës:

· Transplantet e Mëlçisë për të Rriturit

· Transplantet e Mëlçisë për Fëmijët

· Kirurgjia e Mëlçisë

· Kirurgjia e Kanalit Biliar

· Kanceret e Traktit të Sipërm Gastrointestinal

· Kanceret e Traktit të Poshtëm Gastrointestinal

· Kirurgji Laparoskopike

Për të përfituar nga shërbimet mjekësore të Prof. Dr. Deniz Balcı, mjafton të na kontaktoni përmes linjave tona të komunikimit ose të na vizitoni në njërën nga zyret tona dhe ne do ju asistojmë në të gjithë procedurat që pasojnë me ekipin tonë në Turqi, dhe me ekipet tona konsulente në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup.

Na kontaktoni në:

info@njemjek.com, njemjek@gmail.com
+ 90 541 557 37 36,  + 383 48 333 752 

Kontakto Mjekun Tani
 • Articles published in international refereed journals

  1. “Accuracy of established manual versus new automated liver volumetry software in patients undergoing liver surgery. ” January 2018- January 2019. Deniz Balci Ankara University, Türkiye, Massimo Malago University College London, United Kingdom, Prof. Dr. Arnold Radtke University of Tubingen, Germany

  2. “Clinical Characteristics of liver regeneration after ALPPS procedure ”. Deniz Balcı (Funded by Ankara University.)

  3. D Balci, EO Kirimker, MB Kologlu, E Ustuner, SK Erkoc, G Cinar. Left lobe living donor liver transplantation using RAPID procedure in a cirrhotic patient with portal vein thrombosis.2021, Annals of Surgery 275 (2), e538-e539

  4. D Balci, M Bingol-Kologlu, EO Kirimker, E Ergun, A Kansu, Z Kuloglu, 3D-reconstruction and heterotopic implantation of reduced size monosegment or left lateral segment grafts in small infants: A new technique in pediatric living donor liver. 2022. Surgery 170 (2), 617-622

  5. D Balci, L McCormack. Perihilar cholangiocarcinoma: A difficult surgery in a difficult patient where experience matters most.2021, Surgery

  6. D Balci, EO Kirimker, MB Kologlu, E Ustuner, UU Goktug, SK Erkoc. A new approach for increasing availability of liver grafts and donor safety in living donor liver transplantation: LD-RAPID procedure in the cirrhotic setting with.2021, Liver transplantation: official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society.27(4),590-594

  7. PC Müller, M Linecker, EO Kirimker, CE Oberkofler, PA Clavien, D Balci. Induction of liver hypertrophy for extended liver surgery and partial liver transplantation: State of the art of parenchyma augmentation–assisted liver surgery. Langenbeck's Archives of Surgery 406 (7), 2201-2215.

  8. PD Line, S Nadalin, D Balci. Auxiliary two-staged partial resection liver transplantation.2021, BMC surgery 21 (1), 1-2

  9. P Tabrizian, ML Holzner, D Adamson, D Balci, YK Jung. Left lateral segment pediatric liver transplantation: a 25 year experience at Mount Sinai.2021, HPB

  10. D Balci. Living Donor Liver Transplantation using the RAPID Technique in the Cirrhotic Setting with Portal Hypertension: A New Hope.2021, Liver Transplantation: Official Publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society.

  11. F Kahveci, E Gün, B Balaban, H Ucmak, T Kirsaçlioğlu, D Balci, M Koloğlu. Diagnostic Dilemma of Lactic Acidosis in an Infant After Liver Transplant: A Case Report.2021, Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation.

  12. D Balci, OE Kirimker, M Kolosslu, U Goktug, E Ustuner, S Karadag, ER Er. Left lobe living donor liver transplantation using rapid procedure in a cirrhotic patient with hepatocellular carcinoma with a GRWR of 0.35.2021, TRANSPLANTATION 105 (8), 71-72.

  13. D Balci. Living Donor Liver Transplantation Using the RAPID Technique in the Cirrhotic Setting Is Still in Its Developmental Stage Reply.2021, LIVER TRANSPLANTATION 27 (5), 775-776.

  14. Turan İç, Akarsu M, Aladass M, Harputluoğlu M, Yılmaz S, Gençdal G, Akyıldız C, Polat Y, Özçay F, Ünek T, Karasu Z, Zeytunlu M, Sümer H, Bostancı E, Kartal A, D Balcı.2021, Outcomes following deceased and live donor liver transplantation for the indication of acute liver failure: a multicenter experience. Lippincott Williams & Wilkins

  15. Kabacam, G.; Turan, I.; Kiyici, M.; Ellik, ZM; Dolu, S.; Dayangac, M.; Ari, D.; Gokce, DT; Yildirim, AE; Gencdal, G.; Harputluoglu, M.; Kartal, A.; Demiray, EKD; Gunduz, F.; Ergenc, I.; Efe, C.; Sumer, H.G.; Kayhan, MA; Gulsen, MT; Akyildiz, M.; Arikan, C.; Karademir, S.; Balci, D.; Dundar, Z.; Akarsu, M.; Gunsar, F.; Karasu, Z.; Idilman, R..2021, Covid-19 in Liver Transplant Recipients: A National Cohort. Journal of Hepatology ; 75:S472-S472, 2021.

  16. EO Kirimker, U Goktug, M Uysal, G Cinar, S Karadag Erkoc, E Ustuner, M Bingol Kologlu, K Karayalcin, D Balci. The Impact of Porto-Arterial Flow Ratio on Survival for Patients Underwent Living Donor Liver Transplantation. 2021,HPP, 24:S422

  17. Nadalin, S., Settmacher, U., Rauchfuß, F., Balci, D., Königsrainer, A., Line, P.-D . RAPID Procedure for Colorectal Cancer Liver Metastasis. Int J Surg 2020, 82S, 93–96. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.03.078.

  18. Jung, D.-H., Ikegami, T., Balci, D., Bhangui, P. Biliary Reconstruction and Complications in Living Donor Liver Transplantation. Int J Surg 2020, 82S, 138–144. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.069.

  19. Ikegami, T., Balci, D., Jung, D.-H., Kim, J.M., Quintini, C. Living Donor Liver Transplantation in Small-for-Size Setting. Int J Surg 2020, 82S, 134–137. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.07.003.

  20. Ekser, B., Halazun, KJ, Petrowsky, H., Balci, D. Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery in 2020. Int J Surg 2020, 82S, 1–3. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.07.028.

  21. Balci, D., Sakamoto, Y., Li, J., Di Benedetto, F., Kirimker, EO, Petrowsky, H. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy (ALPPS) Procedure for Cholangiocarcinoma. Int J Surg 2020, 82S, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.06.045.

  22. Balci, D.; Kirimker, E.O.; Bingol Kologlu, M.; Ustuner, E.; Goktug, UU; Karadag Erkoc, S.; Yilmaz, AA; Bayar, MK; Azap, A.; Er, RE; Dokmeci, A.; Karayalcin, K. A New Approach for Increasing Availability of Liver Grafts and Donor Safety in Living Donor Liver Transplantation: LD-RAPID Procedure in the Cirrhotic Setting with Hepatocellular Carcinoma. Liver Transplantation. https://doi.org/10.1002/lt.25855.

  23. Petrowsky, H., Linecker, M., Raptis, DA, Kuemmerli, C., Fritsch, R., Kirimker, OE, Balci, D. et al. First Long-Term Oncologic Results of the ALPPS Procedure in a Large Cohort of Patients with Colorectal Liver Metastases . Ann. Surg 2020. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000004330.

  24. Balci, D., Kirimker, EO Hepatic Vein in Living Donor Liver Transplantation. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2020, 19 (4), 318–323. https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2020.07.002.

  25. Li, J., Moustafa, M., Linecker, M., Lurje, G., Capobianco, I., Baumgart, J., Ratti, F., Rauchfuss, F., Balci, D. et al. ALPPS for Locally Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma: Did Aggressive Surgery Lead to the Oncological Benefit? An International Multi-Center Study. Ann. Surg Oncol 2020, 27 (5), 1372–1384. https://doi.org/10.1245/s10434-019-08192-z.

  26. Balci, D., Kirimker, EO, Üstüner, E., Yilmaz, AA, Azap, A. Stage I-Laparoscopy Partial ALPPS Procedure for Perihilar Cholangiocarcinoma. J Surg Oncol 2020, 121 (6), 1022–1026. https://doi.org/10.1002/jso.25868.

  27. Linecker, M., Kambakamba, P., Raptis, DA, Malagó, M., Ratti, F., Aldrighetti, L., Robles-Campos, R., Lehwald-Tywuschik, N., Knoefel, WT, Balci, D. .et al. ALPPS in Neuroendocrine Liver Metastases Not Amenable for Conventional Resection - Lessons Learned from an Interim Analysis of the International ALPPS Registry. HPB (Oxford) 2020, 22 (4), 537–544. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.08.011.

  28. Ekser, B., Balci, D. Invited Commentary on “The Relationship between Aortic Calcification and Anastomotic Leak Following Gastrointestinal Resection: A Systematic Review”. Int J Surg 2020, 74, 76–77. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.01.002.

  29. Balci, D., Ekser, B. A Commentary on"Simultaneous versus Staged Resection for Synchronous Colorectal Liver Metastases: A Population-Based Cohort Study" Synchronous Colorectal Liver Metastases: Simultaneous or Staged Resection? Int J Surg 2020, 74, 118–119. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.01.010.

  30. Kuloglu, Z., Balcı, D., Haskoloğlu, Z. Ş., Kendirli, T., Bingöl-Koloğlu, M., Tuna-Kısıçlıoğlu, C., Bal, S., Selbuz, S., Kırımker, O. , Savaş, B., Altuntaş, C., Güner, Ş. N., Can, Ö. S., Karayalçın, K., Doğu, F., Kansu Tanca, A., Birincioğulları, A. Allogeneic Hematopoietic Stem Cell and Liver Transplantation in a Young Girl with Dedicator of Cytokinesis 8 Protein Deficiency. Pediatr Transplant 2019, 23 (7), e13545. https://doi.org/10.1111/petr.13545.

  31. Balci, D., Ahn, C.-S. Hepatic Artery Reconstruction in Living Donor Liver Transplantation. Curr Opin Organ Transplant 2019, 24 (5), 631–636. https://doi.org/10.1097/MOT.0000000000000697.

  32. Tokat, Y., Balci, D. First International Transplant Network Congress. Transplant Proc 2019, 51 (7), 2153. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.07.002.

  33. Cinar, G., Kalkan, İ. A., Azap, A., Kirimker, OE, Balci, D., Keskin, O., Yuraydin, C., Ormeci, N., Dokmeci, A. Effect of Pretransplant Infections on Clinical Outcomes in Live-Donor Liver Transplant Recipients . Transplant Proc 2019, 51 (7), 2434–2438. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.03.055.

  34. Cinar, G., Kalkan, İ. A., Azap, A., Kirimker, OE, Balci, D., Keskin, O., Yuraydin, C., Ormeci, N., Dokmeci, A. Carbapenemase-Producing Bacterial Infections in Patients with Liver Transplant. Transplant Proc 2019, 51 (7), 2461–2465. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.02.050.

  35. Linecker, M., Kuemmerli, C., Kambakamba, P., Schlegel, A., Muiesan, P., Capobianco, I., Nadalin, S., Torres, O.J., Mehrabi, A., Stavrou, GA, Oldhafer, K.J., Lurje, G., Balci, D., Lang, H., Robles-Campos, R., Hernandez-Alejandro, R., Malago, M., De Santibanes, E., Clavien, P.-A., Petrowsky, H. Performance Validation of the ALPPS Risk Model. HPB (Oxford) 2019, 21 (6), 711–721. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.10.003.

  36. Hesimov, I., Kirimker, EO, Duman, B., Keskin, O., Cetinkaya, OA, Hayme, S., Ustuner, E., Idilman, R., Yurdaydin, C., Dokmeci, A., Kumbasar, H., Yilmaz, AA, Kologlu, MB, Karayalcin, K., Balci, D. Health-Related Quality of Life of Liver Donors: A Prospective Longitudinal Study. Transplant Proc 2018, 50 (10), 3076–3081. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.07.018.

  37. Balci, D. Pushing the Envelope in Perihilar Cholangiocellularcarcinoma Surgery: TIPE-ALPPS. Ann Surg 2018, 267 (2), e21–e22. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000002604.

  38. Balci, D., Ozcelik, M., Kirimker, EO, Cetinkaya, A., Ustuner, E., Cakici, M., Inan, B., Alanoglu, Z., Bilgic, S., Akar, AR Extended Left Hepatectomy for Intrahepatic Cholangiocarcinoma: Hepatic Vein Reconstruction with in-Situ Hypothermic Perfusion and Extracorporeal Membrane Oxygenation. BMC Surg 2018, 18 (1), 7. https://doi.org/10.1186/s12893-018-0342-2.

  39. Balci D, Kirimker EO, ​​Buyukabaci RN, Akdugan T, Ozalp Ates FS, Gursoy A, Aydin E, Gulpinar B, Uzun C, Ustuner E. Comparison of manual measurements of preoperative and intraoperative graft volumes with surgeon performed measurements using dedicated 3-dimensional software in living donor liver transplantation. HPB 2018,20:821.

  40. Balci D, Kirimker EO, ​​Ustuner E, Uzun C, Utkan G, Azap A, Demirkazik A, Gecim E. Outcomes of ALPPS surgery comparing colorectal liver metastasis with other etiologies. HPB 2018,20:450.

  41. Kuloglu Z, Balci D, Haskologlu ZS, Kendirli T, Tuna-Kirsaclioglu C, Bingol-Kologlu M, Bal S, Kaymak S, Kirimker O, Altuntas C, Can OS, Karayalcin K, Dogu F, Kansu A Tanca, Ikinciogullari A. Successful liver transplantation for severe cholestatic liver disease in a girl with DOCK8 deficiency following allogeneic bone marrow transplantation. Transplantation 2018,102:240.

  42. Konca C, Balcı D. Surgical Treatment in Primary and Metastatic Liver Tumors. Turkiye Klinikleri Nuclear Medicine-Special Topics 2018,4(2):5-13.

  43. Balci D, Ozcelik M, Kirimker EO, ​​Cetinkaya A, Ustuner E, Cakici M, Inan B, Alanoglu Z, Bilgic S, Akar AR. Extended left hepatectomy for intrahepatic cholangiocarcinoma: hepatic vein reconstruction with in-situ hypothermic perfusion and extracorporeal membrane oxygenation. BMC Surg. 2018 Jan 31,18(1):7. doi: 10.1186/s12893-018-0342-2.

  44. Linecker M, Björnsson B, Stavrou GA, Oldhafer KJ, Lurje G, Neumann U, Adam R, Pruvot FR, Topp SA, Li J, Capobianco I, Nadalin S, Machado MA, Voskanyan S, Balci D, Hernandez-Alejandro R, Alvarez FA, De Santibañes E, Robles-Campos R, Malagó M, de Oliveira ML, Lesurtel M, Clavien PA, Petrowsky H. Risk Adjustment in ALPPS Is Associated With a Dramatic Decrease in Early Mortality and Morbidity. Ann Surg. 2017 Nov,266(5):779-786. doi:10.1097/SLA.0000000000002446.

  45. Demirer S, Sapmaz A, Karaca AS, Kepenekci I, Aydintug S, Balci D, Sonyurek P, Kose K. Effects of postoperative parenteral nutrition with different lipid emulsions in patients undergoing major abdominal surgery. Ann Surg Treat Res. 2016 Dec, 91(6):309-315.

  46. Soydal C, Kucuk NO, Balci D, Gecim E, Bilgic S, Elhan AH. Prognostic Importance of the Presence of Early Metabolic Response and Absence of Extrahepatic Metastasis After Selective Internal Radiation Therapy in Colorectal Cancer Liver Metastasis. Cancer Biother Radiopharm. 2016 Nov, 31(9):342-346.

  47. Idilman R, Akyildiz M, Keskin O, Gungor G, Yilmaz TU, Kalkan C, Dayangac M, Cinar K, Balci D, Treasurydaroglu S, Tokat Y. The long-term efficacy of combining nucleos(t)ide analog and low-dose hepatitis B immunoglobulin on post-transplant hepatitis B virus recurrence. Clin Transplant. 2016 Oct 30(10):1216-1221. doi:10.1111/ctr.12804.

  48. Gecim IE, Goktug UU, Celasin H, Balcı D. Video-assisted treatment of pilonidal disease, using a combination of diathermy ablation and phenol application. BMJ Case Rep. 2016Jun 13,2016. pii:bcr2016214629. doi: 10.1136/bcr-2016-214629.

  49. N Zeybek, H Dede, D Balci, AK Coskun, IH Ozerhan, S Peker, Y Peker. Biliary fistula after treatment for hydatid disease of the liver: When to intervene. World Journal of Gastroenterology, 19 (3), 355:2013 doi:10.3748/wjg.v19.i3.35

  50. Deniz Balci, Murat Dayangac, Onur Yaprak, Baris Akin, Cihan Duran, Refik Killi, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat, Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a single center analysis of outcomes and impact of different selection criteria , Transplant International (ISI) , 1075-1083 pp., 2011, doi:10.1111/j.1432-2277.2011.01311.x

  51. Dayangac M, Taner CB, Yaprak O, Demirbas T, Balci D, Duran C, Yuzer Y, Tokat Y., Utilization of elderly donors in living donor liver transplantation: when more is less?  Liver Transplantation (ISI), 548 - 555 pp., 2011, doi:10.1002/lt.22276

  52. CB Taner, D. Balci, DL Willingham, AP Keaveny, BG Rosser, JM Canabal, TS Shine, DM Harnois, DJ Kramer, JH Nguyen, Long-term Outcomes After Third Liver Transplant , Experimental and Clinical Transplantation (ISI), 98- 104 pp., 2011

  53. Hori T, Ueda M, Oike F, Ogura Y, Ogawa K, Nguyen JH, Yonekawa Y, Takada Y, Egawa H, Yoshizawa A, Sibulesky L, Balci D, Chen F, Baine AM, Uemoto S., Graft loss and poor outcomes after living-donor liver transplantation owing to arterioportal shunts caused by liver needle biopsies. Transplant Proceedings, 2642- 2644 pp., 2010, doi:10.1016/j.transproceed.2010.04.032

  54. Dayangac M, Taner CB, Akin B, Uraz S, Balci D, Duran C, Ayanoglu O, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y., Dual left lobe living donor liver transplantation using donors unacceptable for right lobe donation: a case report , Transplant Proceedings (ISI), 4560-4563. pp., 2010, doi:10.1016/j.transproceed.2010.09.149

  55. Yaprak O, Dayangac M, Balci D, Bas K, Yuzer Y, Tokat Y., Hepatitis B prophylaxis in living donor liver transplantation: single center experience , Hepatogastroenterology, 1178- 1182 pp., 2010

  56. Yaprak O, Dayangac M, Balci D, Demirbas T, Yuzer Y, Tokat Y., Use of livers from hepatitis B core antibody positive donors in living donor liver transplantation. , Hepatogastroenterology. (ISI), 1268 - 1271 pp., 2010

  57. Dayangac M, Taner CB, Balci D, Memi I, Yaprak O, Akin B, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y., Use of middle hepatic vein in right lobe living donor liver transplantation.,  Transpl International (ISI), 285 - 291 pp., 2010, doi:10.1111/j.1432-2277.2009.00978.x

  58. Koksoy C, Demirci RK, Balci D, Solak T, Köse SK., Brachiobasilic versus brachiocephalic arteriovenous fistula: a prospective randomized study. , Journal of Vascular Surgery (ISI), 171-177 pp., 2009, doi:10.1016/j.jvs.2008.08.002

  59. Taner CB, Dayangac M, Akin B, Balci D, Uraz S, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y., Donor safety and remnant liver volume in living donor liver transplantation. , Liver Transplantation (ISI), 1174-1179 pp., 2008, doi:10.1002/lt.21562

  60. Balci D, Taner B, Dayangac M, Akin B, Yaprak O, Duran C, Uraz S, Hayzaran S, Ayanoglu O, Killi R, Senturk H, Yuzer Y, Tokat Y., Splenic abscess after splenic artery ligation in living donor liver transplantation: a case report. , Transplant Proceedings (ISI), 1786-1788. pp., 2008, doi:10.1016/j.transproceed. 2007.10.012

  61. Sirvanci M, Duran C, Ozturk E, Balci D, Dayangaç M, Onat L, Yüzer Y, Tokat Y, Killi R., The value of magnetic resonance cholangiography in the preoperative assessment of living liver donors. , Clinical Imaging (ISI), 401 - 405 pp., 2007, doi:10.1016/j.clinimag. 2007.05.003

  62. Duran C, Taner B, Dayangac M, Akin B, Balci D, Kurt Z, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y., Why we did not use this donor. , Liver Transplantation (ISI), 1199-1200 pp., 2007, doi:10.1002/lt.21140

  63. Uraz S, Duran C, Balci D, Akin B, Dayangac M, Kurt Z, Ayanoglu OH, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y., A very rare venous anomaly in a living liver donor: left hepatic venous connection to the right atrium . , Transplant Proceedings, 1714 -171 5 pp., 2007, doi:10.1016/j.transproceed. 2006.11.009

  64. D Balci, AG Turkcapar, Evaluation of quality of life after laparoscopic Nissen fundoplication in patients with gastroesophageal reflux disease. ", World Journal of Surgery (ISI), 116 - 121 pp., 2007, doi:10.1007/s00268-005-0658

Një Mjek
Njihuni me Mjekët Tanë Bashkëpunues

Mund të vazhdoni duke klikuar mbi ikonat për të marrë më shumë informata.

Prof. Dr. Samet Yardimci
Prof. Dr. Samet Yardimci
Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë kirurgjinë e tumorit, kirurgjinë e refluksit, kirurgjinë e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, kirurgjinë bariatrike dhe kirurgjinë metabolike.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey ofron shërbim në spitalin Medical Park Göztepe dhe Medical Park Maltepe. Fusha e tij e interesit është Kirurgjia Bariatrike dhe Metabolike (Obezitetit dhe Diabeti).
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Dr. Karaöz ka punuar në `Stem Cell, Inxhinieria e Indeve dhe Terapi Gjenetike` që nga viti 2000 dhe ka kryer eksperimente në `Transplantimin e qelizave staminale dhe ishujve embrional` në Harvard USA
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç, themeloi për herë të parë në Turqi Kirurgjinë e Rrezatimit Gamma Knife në vitin 1997. Deri më tani, ai ka kryer Kirurgjinë me Rrezatim Gamma Knife në afro 11,000 pacientë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Punon si profesor i asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Bahçeşehir, Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë dhe si Specialist Gjinekologjik dhe Onkologjik në Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin është specialiste e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës / IVF. Që nga 2014, vazhdon të punoj si mjeke përgjegjëse e Njësisë së IVF në Spitalin Medicalpark Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Punon si kirurg plastik në Pendik Medikalpark dhe vazhdon aktivitetet e tij akademike si pedagog mjekë në Departamentin e Kirurgjisë Plastike, Rikonstruktive dhe Estetike të Universitetit Bahçeşehir.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Prof. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Ai shërben si drejtor i Qendrës së Transplantit të Veshkave në Spitalin e Universitetit Bahceşehir Medical Park Göztepe që nga prilli i vitit 2022.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir është Onkolog që nga viti 2013 dhe ka një pozicion akademik si drejtues i departamentit të Onkologjisë në një spital universitar që 5 vite.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya aktualisht punon si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Bahçeşehir, Departamenti i Neurokirurgjisë, dhe shërben në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli, i cili mori titullin profesor në vitin 2005, aktualisht punon si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Stambollit dhe i shërben pacientëve të tij në Spitalin Medical Park
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Hamdi Levent Doganay është një gastroenterolog i njohur në Turqi. Ai ka 23 vjet përvojë dhe ekspertizë në endoskopi, kolonoskopi, obstruksione të kanaleve biliare dhe sëmundje të mëlçisë
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan është specialist i Onkohematologjisë. Ai aktualisht punon në Medical Park Hospital Goztepe në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan është neurologe e fëmijëve dhe punon në VM Medical Park Pendik, Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın është kirurg i fëmijëve, i specializuar në kirurgji urologjike. Që nga viti 2021, ai punon si Specialist i Kirurgjisë Pediatrike në Kompleksin Spitalor Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin është specialist i kardiologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik në Stamboll, Turqi.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü është kirurg ortopedik dhe traumatolog, i cili punon në IAU VM Medical Park Florya.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan është specialist i neurokirurgjisë dhe punon në Spitalin Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan është kirurg kardiovaskular me përvojë të gjatë. Ai punon në kompleksin spitalor Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel është specialist i urologjisë dhe punon në Repartin e Urologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik që nga marsi i vitit 2018.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük punon si drejtoreshë e Njësisë së Fertilizimit In Vitro (IVF) në VM Medical Park Pendik.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel është specialist i Hematologjisë dhe Transplantit të Palcës Kockore. Ai aktualisht punon në spitalin Medicana Ataşehir, i cili i përket Grupit Shëndetësor Medicana.
Shikoje Profilin Merr Termin
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
05:47
Filloni Bisedën
Viber