Një Mjek
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale
Prof. Dr. Erdal Karaöz

Në fushën e terapisë me qeliza staminale, Prof. PhD. Erdal Karaöz është studiuesi dhe mjeku kryesor në Turqi. Ai njihet ndërkombëtarisht si një nga terapistët më me përvojë dhe më të njohur të qelizave staminale dhe gjeneve në Turqi.

Prof. Erdal Karaöz,  u diplomua në Universitetin Dicle në 1986 në departamentin e biologjisë. Pas përfundimit të shkollimit, ai mori diplomën e doktorit në Departamentin e Histologjisë dhe Embriologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Gazi në vitin 1994. Duke vazhduar punën e tij në Universitetin Süleyman Demirel në Departamentin e Histologjisë dhe Embriologjisë, ai mori titullin Profesor i Asociuar në vitin 1996 dhe arriti gradën e profesorit të plotë në vitin 2002.

Dr. Karaöz ka punuar në "Stem Cell, Inxhinieria e Indeve dhe Terapitë Gjenetike" që nga viti 2000 dhe ka kryer eksperimente në "Transplantimin e qelizave staminale dhe ishujve embrional" në Universitetin e Harvardit në Boston, SHBA, në vitin 2005.

Në vitin 2007, ai themeloi “Qendrën Hulumtuese të Universitetit të Kocaelit për Qelizat Staminale dhe Terapitë Gjenetike (KOU) dhe Qendrën Aplikimit (KÖGEM). Gjatë periudhës së tij në KÖGEM, ai organizoi gjithsej 23 kurse të pranuara globalisht mbi Qelizat Staminale, Inxhinierinë e Indeve dhe Bashkëkulturën Endometrium-Embrion. Gjatë kësaj kohe, ai shërbeu si koordinator, studiues dhe këshilltar në një sërë projektesh kombëtare dhe të huaja, duke përfshirë 30 projekte të TUBITAK.

Në vitin 2010, ai ishte presidenti themelues i Departamentit të Qelizave Staminale në Institutin e Shkencave Shëndetësore të Universitetit Kocaeli dhe hapi rrugën për fillimin e programit të parë pasuniversitar të qelizave staminale në Turqi. Ai doli në pension nga ky pozicion me kërkesën e tij më 1 tetor 2014 dhe më pas filloi të punojë si Mbikëqyrës i Mjekësisë Rigjeneruese në Qendrat e Zhvillimit të Qelizave Staminale. Prof. Karaöz kryen gjithashtu punën e tij akademike si prorektor themelues dhe pedagog në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Istinye.

Deri më sot, Prof. Erdal Karaöz ka trajtuar me sukses më shumë se 10,000 pacientë. Pacientët e tij përfshijnë shumë fëmijë, adoleshentë dhe të rritur me autizëm, të gjithë të cilët ai i ka ndihmuar të bëjnë jetë më komode dhe të riintegrohen në shoqëri me ndihmën e terapisë me qeliza staminale.

Trajtimet onkologjike të përshtatura për nevojat individuale të pacientëve dhe të bazuara në terapi të personalizuara me qeliza staminale e bënë profesorin një ndriçues në fushën e tij përtej kufijve të vendit.

Fushat e ekspertizës:

· Terapia Qelizore

· Terapia me Qeliza Staminale

· Inxhinieri e Indeve/Organeve

· Terapitë Gjenetike

· Teknologjitë 3D

· CRISPR-Cas 9

· Trajtim i Personalizuar

· Onkogrami

· Qelizat Staminale të Kancerit

Për të përfituar nga shërbimet mjekësore të Prof. Dr. Erdal Karaöz, mjafton të na kontaktoni përmes linjave tona të komunikimit ose të na vizitoni në njërën nga zyret tona dhe ne do ju asistojmë në të gjithë procedurat që pasojnë me ekipin tonë në Turqi, dhe me ekipet tona konsulente në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup.

Na kontaktoni në:

info@njemjek.com, njemjek@gmail.com
+ 90 541 557 37 36,  + 383 48 333 752 

Kontakto Mjekun Tani

Publications in International Refereed Journals
Articles published in journals indexed by SCI (Science Citation Index).
 

1. Kılınç C, Özcan O, Karaöz E, Sunguroğlu K, Kutluay T, Karaca L. The biochemical light and electron microscopic evidences of the reducing effect of vitamin E on bleomycin-induced lung fibrosis in mice, Journal of Physiology and Pharmacology, 4(3):249-69, 1993.
 

2. Karaöz E, Ilgaz C, Erdoğan D, Dağdeviren A. The expression of VLA integrins in the human thymus, Annals of Anatomy, 178:33-40, 1996.
 

3. Özcan O, Irmak M.K, Dalçık H, Karaöz E, Kubar A, Köylü H. Ultrastructural changes in rat Paneth and Goblet cells after the administration of interferon-alpha, Acta Physiologica Hungarica, 84:85-92, 1996.
 

4. Dalçık H, Irmak MK, Özcan O, Karaöz E, Öztaş E, Dalçık C. Response of the rat mucosal and connective tissue type mast cells to interpheron-alpha, Acta Physiologica Pharmacologica et Therapeutica Latinoamericana, 46(1):11-22, 1996.
 

5. Karaöz E, Ilgaz C, Erdoğan D, Dağdeviren A. The expression of VLA integrins in the human tonsilla palatina, Annals of Anatomy, 179:149-156, 1997.
 

6. Ünsal B, Kurtiş B, Özcan G, Özdemir A, Karaöz E. An investigation of resorption and tissue reaction after subcutoneous implantation of collagen-based membrane materials in rats. J Marmara University Dental Faculty, 2:609-615, 1997.
 

7. Özoğul C, Karaöz E, Erdoğan D, Akyol. Immunohistochemical localization of the epidermal growth factor receptor in normal mouse tissues. Acta Physiologica Hungarica, 85(2):113-120, 1998.
 

8. Özoğul C, Karaöz E, Erdoğan D, Dursun A. Expression of epidermal growth factor receptor in normal colonic mucosa and adenocarcinomas of the colon. Acta Physiologica Hungarica, 85(2):121-128, 1998.
 

9. Karahan T, Sürücü S, Karaöz E. Chronic degenerative changes in the myocardium supplied by bridge coronary arteries in eight postmortem samples. Jpn Circ J., 62:691-694, 1998. 
 

10. Gökçimen A, Akdoğan M, Karaöz E, Özgüner F, Malas MA, Çiçek E. Structural and biochemical changes in liver and renal tissues induced by an acute high dose of diclofenac sodium in rats. Biomed Res, 11(3):293-302, 2000.
 

11. Gökçimen A, Aydın G, Karaöz E, Malas MA, Öncü M. Effect of diclofenac sodium administration during pregnancy in postnatal period. Fetal Diagn Ther., 16:417-422, 2001. 
 

12. Gökçimen A, Özgüner F, Karaöz E, Özen Ş, Aydın G. The effect of melatonin on morphological changes in liver induced by magnetic field exposure in rats. Okajimas Folia Anat. Jpn., 79(1):25-32, 2002.
 

13. Akdoğan M, Bilgili A, Karaöz E, Gökçimen A, Eraslan G, Üstüner E. The structural and biochemical changes of kidney tissue on fluorosis in rabbits. Doğa Tr J of Veterinary, 26(1):71-77, 2002.
 

14. Öncü M, Gültekin F, Karaöz E, Altuntaş İ, Delibaş N. Nephrotoxicity in rats induced by chlorpryfos-ethyl and ameliorating effects of antioxidants. Human and Experimental Toxicology, 21:223-230, 2002.
 

15. Karaöz E, Gültekin F, Akdoğan M, Öncü M, Gökçimen A. Protective role of melatonin and a combination of vitamin C and vitamin E on lung toxicity induced by chlorpryfos-ethyl in rats. Exp Toxicol Pathol. 54(2):97-108, 2002.
 

16. Savas Ç, Ozogul C, Karaöz E, Bezir M. Ischemia, whether from ligation or torsion, causes ultrastructural changes on the contralateral testis. Scand J Urol Nephrol. 36(4):302-6, 2002.
 

17. Karaöz E, Gültekin F, Akdoğan M, Öncü M, Gökçimen A. Protective role of melatonin and a combination of vitamin C and vitamin E on lung toxicity induced by chlorpryfos-ethyl in rats. Exp Toxicol Pathol. 54(2):97-108, 2002.
 

18. Karaöz E, Kanter M. Investigation of the structural changes and hydroxyproline level induced by bleomycin treatment in the lung of the mice. Scand J Lab Anim Sci, 4(29):185-194, 2002.
 

19. Karaöz E, Kanter M, Başçı Z. The effect of moclobemide, reversible inhibitor of monoamine oxidase-A on the alcoholized rat brain. Scand J Lab Anim Sci, 4(29):217-225, 2002.
 

20. Akdoğan M, Kılınç İ, Öncü M, Karaöz E, Delibaş N. Investigation of biochemical and histopathological effects of Mentha piperita labiatae and Mentha spicata labiatae on kidney tissue in rats. Human and Experimental Toxicology, 22:213-219, 2003.
 

21. Eraslan G, Karaöz E, Bilgili A, Akdoğan M, Öncü M, Eşsiz D. The effect of aflatoxin on kidney function in Broiler Chicks. Turk J Vet Anim Sci, 27(3):741-749, 2003.
 

22. Savas C, Ozogul C, Karaoz E, Delibas N, Ozguner F. Splenectomy reduces remote organ damage after intestinal ischaemia-reperfusion injury.
Acta Chir Belg. 103(3):315-20, 2003.
 

23. Oncu M, Kanter M, Gokcimen A, Kavaklı D, Oncu M, Ural M, Karaoz E. Effect of thyroidectomy on the histology of rat sublingual gland. APMIS, 112:119-122, 2004.
 

24. Oncu M, Kavaklı D, Gokçimen A, Gülle K, Orhan H, Karaöz E. Investigation of histopathological effects of thyroidectomy on seminiferous tubules of immature and adults’ rats. Urologia Internationalis, 73(1):59-64, 2004.
 

25. Karaoz E, Oncu M, Gulle K, Kanter M, Gultekin F, Karaoz S, Mumcu E.
Effect of chronic fluorosis on lipid peroxidation and histology of kidney tissues in first- and second-generation rats. Biol Trace Elem Res. 102(1-3):199-208, 2004.
 

26. Oncu M, Gulle K, Karaöz E, Gultekin F, Karaöz S, Karakoyun İ, Mumcu E. Biochemical and histopathological effects of chronic fluorosis on lung tissues of first generatin rats. J Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18(2):141-147,2004.
 

27. Soyupek S, Armagan A, Serel TA, Hoscan MB, Perk H, Karaoz E, Candir Ö. Leptin expression in the testicular tissue of fertile and infertile men. Archives of Andrology, 51:1–8, 2005.
 

28. Eraslan G, Eşsiz D, Akdoğan M, Karaöz E,Öncü M, Özyıldız Z. Efficacy of Dietary Sodium Bentonite against subchronic exposure to dietary aflatoxin in broilers. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50 (1): 107-112 2006.
 

29. Oncu M, Gulle K, Karaoz E, Gultekin F, Karaoz S, Karakoyun I, Mumcu E. Effect of chronic fluorosis on lipid peroxidation and histology of lung tissues in first- and second-generation rats. Toxicol Ind Health., 22(9):375-80, 2006.
 

30. Oncu M, Koçak A, Karaoz E, Darici H, Savik E, Gultekin F. Effect of Long-Term Fluoride Exposure on Lipid Peroxidation and Histology of Testes in First- and Second-Generation Rats. Biol Trace Elem Res., 118(3):260-268,2007.
 

31. Karaoz E, Aksoy A, Ayhan S, Sarıboyacı AE, Kaymaz F, Kasap K. Characterization of Mesenchymal Stem Cells from Rat Bone Marrow: Ultrastructural Properties, Differentiation Potential and Immunophenotypic Markers. Histochemistry and Cell Biology., 132(5):533-546, 2009.
 

32. Karaöz E, Doğan BN, Aksoy A, Gacar G, Akyüz S, Ayhan S, Genç ZS, Yürüker S, Duruksu G, Demircan PC, Sarıboyacı AE. Isolation and in vitro characterisation of dental pulp stem cells from natal teeth. Histochemistry and Cell Biology., 133(1):95-112, 2010.
 

33. Karaoz E, Ayhan S, Gacar G, Aksoy A, Duruksu G, Okçu A, Demircan PÇ, Sarıboyacı AE, Kaymaz F, Kasap M. Isolation and characterization of stem cells from pancreatic islet: pluripotency, differentiation potential and ultrastructural characteristics. Cytotherapy 12(3): 288-302, 2010.
 

34. Karaoz E, Genç ZS, Demircan PÇ, Aksoy A, Duruksu G. Protection of Rat Pancreatic Islet Function and Viability by Coculture with Rat Bone-Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells. Cell Death Dis., 2010 Apr 22;1(4): e36.
 

35. Karaöz E. Pancreatic islet-derived stem cells may have a key role in type 1 diabetes pathogenesis. Cell and Tissue Biology Research, 2(1):8-22, 2010.

36. Karaoz E, Okçu A, Saglam Ö, Genç ZS, Ayhan S, Kasap M. Pancreatic Islet Derived Stem Cells Can Express Co-Stimulatory Molecules of Antigen-Presenting Cells. Transplantation Proceedings, 42(9):3663-70, 2010.
 

37. Karaoz E, Ayhan S, Okçu A, Aksoy A, Bayazıt G, Gürol AO, Duruksu G. Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Co-Cultured with Pancreatic Islets Display Beta Cell Plasticity. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 5(6):491-500,2011.
 

38. Karaöz E, Okçu A, Gacar G, Sağlam Ö, Yürüker S, Kenar H. A Comprehensive Characteri-zation Study of Human Bone Marrow MSCs with an Emphasis on Molecular and Ultrastruc-tural Properties. Journal of Cellular Physiology, 226(5):1367-82, 2011.
 

39. Adas G, Arikan S, Karatepe O, Kemik O, Ayhan S, Karaoz E, Kamali G, Eryasar B, Ustek D, Karahan S. Healing Effect of Mesenchymal Stem Cells on Ischemic Colonic Anastomo-ses. Langenbeck's Archives of Surgery, 396(1):115-26, 2011.
 

40. Kasap M, Karaoz E, Akpınar G, Aksoy A, Erman G. Unique Golgi Apparatus Distribution In Stem Cells. Cell Biochemistry & Function, 29(6):489-95, 2011.
 

41. Karaoz E, Demircan PÇ, saglam Ö, Aksoy A, Kaymaz F, Duruksu G. Human Dental Pulp Stem Cells Demonstrate Better Neural and Epithelial Stem Cell Properties than Bone Mar-row Derived Mesenchymal Stem Cells. Histochemistry and Cell Biology, 136(4):455-73,2011.
 

42. Demircan PÇ, Sarıboyacı AE, Ünal ZS, Gacar G, Subaşı C, Karaoz E. Immunoregulatory Effects of Human Dental Pulp-Derived Stem Cells on T Cells: Comparison of Transwell Co-Culture and Mixed Lymphocyte Reaction. Cytotherapy, 13(10):1205-20, 2011.
 

43. Karaöz E, Kabataş S, Ay B, Okçu A, Subaşı C, Duruksu G, Müslüman M, Civelek E. Re-duction of Lesion in Injured Rat Spinal Cord and Partial Functional Recovery of Motility af-ter Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation, Turkish Neurosurgery (in Press).
 

44. Ertas G, Ural E, Ural D, Aksoy A, Kozdag G, Gacar G, Karaoz E. Comparative Analysis of Apoptotic Resistance of Mesenchymal Stem Cells Isolated from Human Bone Marrow and Adipose Tissue. The Scientific World Journal, 2012:105698, 2012. (Epub 2012 Apr 24).
 

45. Agacayak S, Gulsun B, Ucan MC, Karaoz E, Nergiz Y. Effects of Mesenchymal Stem Cells in Critical Size Bone Defect. European Review for Medical and Pharmacological Sci-ences, 16.679-686, 2012.
 

46. Yilmaz S, Inandiklioglu N, Yildizdas D, Subasi C, Acikalin A, Kuyucu Y, Bayram İ, Topak A, Tanyeli A, Duruksu G, Karaoz E. Mesenchymal stem cell: Does it work in an experi-mental model with acute respiratory distress syndrome? Stem Cell Rev and Reports, 9(1):80-92, 2013.
 

47. Cakici C, Buyrukcu B, Duruksu G, Haliloglu AH, Aksoy A, Isik A, Uludag O, Ustun H, Karaöz E. Recovery of Fertility in Azoospermia Rats After Injection of Adipose Tissue De-rived Mesenchymal Stem Cells: Sperm Generation. BioMed Research International, 2013;2013:529589. doi: 10.1155/2013/529589. Epub 2013 Feb 18. (in Press).
 

48. Karaoz E, Okcu A,Ünal ZS, Subasi C, Saglam O, Duruksu G. Adipose tissue derived mes-enchymal stem cells efficiently differentiate into insulin producing cells in pancreatic islet microenvironment both in vitro and in vivo. Cytotherapy, 15.557-570, 2013.
 

49. Karaoz E, Arıkan S,Aksoy A, Ünal ZS, Adas M, Adas G, Duruksu G.Stromal Stem Cells from Parathyroid Glands of Patients With Secondary Hyperparathyroidism Demonstrate Higher Telomerase Activity and Osteogenic Differentiation Ability than Normal Bone Mar-row Derived Stromal Stem Cells. British Journal of Medicine and Medical Research, 3(3):634-680, 2013.
 

50. Kenar H, Akman E, Kacar E,Demir A, Park H, Abdul-Khaliq H, Aktas C, Karaoz E. Femtosecond laser treatment of 316L improves its surface nanoroughness and carbon con-tent and promotes osseointegration: An in vitro evaluation. Colloids and Surfaces B: Bioin-terfaces, 108:305-312, 2013.
 

51. Aydin A, Kenar H, Atmaca H, Alici T, Gacar G, Müezzinoğlu ÜS, Karaoz E. The Short- and Long-Term Effects Osteoporosis on Apoptosis in Musculoskeletal Tissues: An Experi-mental Animal study. Arch Iran Med. 2013; 16(5): 271 – 276.
 

52. Aydogan M, Yologlu N, Gacar G, Uyan ZS, Eser I, Karaoz E. Successful rapid rituximab desensitization in an adolescent patient with nephrotic syndrome: Increase in number of Treg cells after desensitization. Journal of Allergy & Clinical Immunology, 132(2):478-80, 2013.
 

53. Hakki SS, Bozkurt B, Hakki EE, Turac G, Yilmaz I, Karaoz E. Bmp-2-6 And Bmp-7 In-duce Osteogenic Differentiation Of Human Periodontal Ligament Stem Cells (hPDLSCS). Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 2013 Jul 13. doi: 10.1002/jbm.b.32988.
 

54. Adas G, Kemik O, Eryasar B, Okçu A, Adas M, Arikan S, Erman G, Kemik AS, Kamali G, Dogan Y, Karaoz E. Treatment of Ischemic Colonic Anastomoses with Systemic Trans-planted Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells (Experimental Study). Eur Rev Med Pharmacol Sci (in Press).
 

55. Ercan E, Bagla AG, Aksoy A, Gacar G, Una ZS, Asgun HF, Karaoz E. In vitro protection of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells by erythropoietin. Acta Histochemica, 2013 Sep 4. doi:pii: S0065-1281(13)00149-9.
 

56. Erdem A, Duruksu G, Congur G, Karaoz E. Genomagnetic Assay for Electrochemical De-tection of Osteogenic Differention in Mesenchymal Stem Cells. Analyst, 21;138(18):5424-30, 2013.
 

57. Turaç G, Hindley CJ, Thomas R, Davis JA, Deleidi M, Gasser T, Karaöz E, Pruszak J. Combined flow cytometric analysis of surface and intracellular antigens reveals surface mo-lecule markers of human neuropoiesis.PLoS One, 24;8(6): e68519, 2013.
 

58. Koruer E, Kenar H, Doger E, Karaoz E. Production of A Composite Hyaluronic Acıd/Gelatın Blood Plasma Gel For Hydrogel Based Adipose Tissue Engıneerıng Applıcatı-ons. Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 2013 Jul 31. doi: 10.1002/jbm.a.34901.
 

59. Şimşek T, Duruksu G, Okçu A, Aksoy A, Erman G, Utkan Z, Cantürk Z, Karaöz E. Effect of hypothyroidism in the thyroidectomized rats on immunophenotypic characteristics and differentiation capacity of adipose tissue derived stem cells. European Review for Medical and Pharmacological Sciences (in Press).
 

60. Aydın A, Duruksu G, Erman G, Subasi C, Aksoy A, Unal ZS, Karaoz E. Neurogenic Diffe-rentiation Capacity of Subacromial Bursal Tissue Derived Stem Cells. Journal of Ortho-pedic Research, 2014 Jan;32(1):151-8.
 

61. Selek Ö, Buluç L, Muezzinoglu B, Ayhan S, Ergün RE, Karaöz E. Mesenchymal Stem Cell Application in the Late Stage of Achilles Tendon Repair (Animal Study). Acta Orthop Traumatol Turc (in Press).
 

62. Karaoz E. The Role of Mesenchymal Stem Cells in Organ Transplantation (Immunomodu-latory and Anti-inflammatory Properties of Mesenchymal Stem Cells for Application in Or-gan Transplantation). J Transplant Technol Res, 4:1, 2013.
 

63. Sarıboyacı AE, Demircan PC, Gacar G,Ünal ZS, Erman G, Karaoz E. Immunomodulatory Properties of Rat Pancreatic Islet-Derived Stem Cells Co-Cultured with Spleen T cells: Does It Contribute to the Pathogenesis of Type 1 Diabetes? Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes (in Press).
 

64. Ogulur I, Gurhan G, Aksoy A, Duruksu G, Inci C, Filinte D, Kombak FE, Karaoz E, Akkoc T. Suppressive effect of compact bone-derived mesenchymal stem cells on chronic airway remodeling in murine model of asthma. Int Immunopharmacol, 6;20(1):101-109. 2014.
 

65. Özbek E, Adaş G, Ötünçtemur A, Duruksu G, Kemik A, Okçu A, Doğan Y, Kamalı G, Polat EC, Subaşı C, Karaöz E. Role of Mesenchymal Stem Cells Transfected with VEGF in Maintaining Renal Structure and Function in Rats with Unilateral Ureteral Obstruction. Ex-perimental and Clinical Transplantation (in Press).
 

66. Karaöz E. Immunosuppressive and Anti-apoptotic Properties of Pancreatic Islet Derived Stem Cells. JOP. 2014 Sep 28;15(5):2786. doi: 10.6092/1590-8577/2786
 

67. Hakki SS, Kayis SA, Hakki EE, Bozkurt SB, Duruksu G, Unal ZS, Turaç G, Karaoz E. Comparison of MSCs Isolated From Pulp and Periodontal Ligament. J Periodontol. 2014 Oct 17:1-17.
 

68. Okay E, Simsek T, Subasi C, Gunes A, Duruksu G, Gurbuz Y, Gacar G, Karaoz E. Cross Effects of Resveratrol and Mesenchymal Stem Cells on Liver Regeneration and Homing in Partially Hepatectomized Rats. Stem Cell Rev. 2014 Nov 22. [Epub ahead of print]
 

69. Bal T, Nazli C, Okcu A, Duruksu G, Karaöz E, Kizilel S. Mesenchymal stem cells and li-gand incorporation in biomimetic (polyethylene glycol) hydrogels significantly improve in-sulin secretion from pancreatic islets. J Tissue Eng Regen Med. 2014 Nov 13. doi: 10.1002/term.1965. [Epub ahead of print]
 

70. Akpinar G, Kasap M, Aksoy A, Duruksu G, Gacar G, Karaoz E. Phenotypic and proteomic characteristics of human dental pulp derived mesenchymal stem cells from a natal, an exfo-liated deciduous, and an impacted third molar tooth. Stem Cells Int. 2014; 2014:457059. doi: 10.1155/2014/457059. Epub 2014 Oct 14.
 

71. Okay E, Simsek T, Subasi C, Gunes A, Duruksu G, Gurbuz Y, Gacar G, Karaoz E. Cross Effects of Resveratrol and Mesenchymal Stem Cells on Liver Regeneration and Homing in Partially Hepatectomized Rats. Stem Cell Rev. 2014 Nov 22. [Epub ahead of print].
 

72. Emre E, Yüksel N, Duruksu G, Pirhan D, Subaşı C, Erman G, Karaöz E. Neuroprotective Effects of Intravitreally Transplanted Adipose Tissue and Bone Marrow-Derived Me-senchymal Stem Cells in an Experimental Ocular Hypertension Model. Cytotherapy (in Press).
 

73. Ozbek E, Adas G, Otunctemur A, Duruksu G, Koc B, Polat EC, Kemik Sarvan A, Okcu A, Kamali G, Subasi C, Karaoz E. Role of Mesenchymal Stem Cells Transfected With Vascu-lar Endothelial Growth Factor in Maintaining Renal Structure and Function in Rats with Unilateral Ureteral Obstruction.Exp Clin Transplant. 2014 Dec 22. doi: 10.6002/ect.2014.0080. [Epub ahead of print].
 

74. Bal T, Nazli C, Okcu A, Duruksu G, Karaöz E, Kizilel S. Mesenchymal stem cells and li-gand incorporation in biomimetic poly(ethylene glycol) hydrogels significantly improve in-sulin secretion from pancreatic islets. J Tissue Eng Regen Med. 2014 Nov 13. doi: 10.1002/term.1965. [Epub ahead of print]
 

75. Eriş E, Yüksel N, Pirhan D, Karadenizli A, Aslan M, Gacar G, Erman G, Subaş C, Uzuner H, Yldz DK, Karaöz E. Evaluation of Effect of Topical Tacrolimus Treatment on Herpetic Stromal Keratitis in a Rat Model. Eye Contact Lens. 2015 May 19. [Epub ahead of print].
 

76. Hasdemir M, Agir H, Eren GG, Aksu MG, Alagoz MS, Duruksu G, Saglam O, Karaöz E. Adipose-Derived Stem Cells Improve Survival of Random Pattern Cutaneous Flaps in Radi-ation Damaged Skin. J Craniofac Surg. 2015 Jun 24. [Epub ahead of print].
 

77. Öksüz S, Alagöz MŞ, Karagöz H, Küçükodac Z, Karaöz E, Duruksu G, Aksu G. Compari-son of Treatments With Local Mesenchymal Stem Cells and Mesenchymal Stem Cells With Increased Vascular Endothelial Growth Factor Expression on Irradiation Injury of Expanded Skin. Ann Plast Surg. , Aug;75(2):219-30, 2015. 
 

78. Asutay F, Polat S, Gül M, Subaşı C, Kahraman SA, Karaöz E. The effects of dental pulp stem cells on bone regeneration in rat calvarial defect model: Microcomputed tomography and histomorphometric analysis. Archives of Oral Biology, 60:1729-1735, 2015.
 

79. Sağlam Ö, Ünal ZS, Subaşı C, Ulukaya E, Karaöz E. IL-6 originated from breast cancer tissue-derived mesenchymal stromal cells may contribute to carcinogenesis. Tumour Biol. 36(7):5667-77, 2015.
 

80. Kasap M, Yeğenağa I, Akpinar G, Tuncay M, Aksoy A, Karaoz E. Comparative proteome analysis of hAT-MSCs isolated from chronic renal failure patients with differences in their bone turnover status. PLoS One. 2015 Nov 17;10(11): e0142934. doi: 10.1371/journal.pone.0142934. eCollection 2015.
 

81. Gov E, Kenar H, Unal ZS, Arga KY, Karaoz E. Cardiomyogenic differentiation potential of human lipoaspirate derived stem cells on hyaluronic acid/gelatin plasma gels. Turkish Journal of Biology, May, 39, 2015.
 

82. Yilmaz İ, Sariboyaci AE, Subaşi C, Karaoz E. Differentiation Potential of Mouse Embryo-nic Stem Cells into Insulin Producing Cells in Pancreatic Islet Microenvironment. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 124(2):120-9, 2016.  doi: 10.1055/s-0035-1554720. 
 

83. Izmirli HH, Alagoz MS, Gercek H, Eren GG, Yucel E, Subasi C, Isgoren S, Muezzinoglu B, Karaoz E. Use of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells to Accelerate Neovascular-ization in Interpolation Flaps. J Craniofac Surg. 2016 Jan;27(1):264-71.
 

84. Aras Y, Sabancı PA, Kabataş S, Duruksu G, Subaşı C, Karaöz E.The Effects of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation During The Hyperacute and Acute Phases Followıng Spinal Cord Injury.Turkish Neurosurgery, 26(1):127-39, 2016. doi: 10.5137/1019-5149.
 

85. Şişman R, Aksoy A, Yalçın M, Karaöz E. Cytotoxıc Effects of Bulk Fıll Composıte Resıns on Human Dental Pulp Stem Cells. Journal of Oral Science (in Press).
 

86. Dolanbay  EG, Yardimoglu  M, Yalcinkaya  E, Yazir Y, Aksoy A, Karaoz E, Caliskan E.  Expression of trophinin and dipeptidyl peptidase IV in endometrial co-culture in the presence of embryo: A comparative immunocytochemical study. Mol Med Rep. 2016 Mar 21. doi: 10.3892/mmr.2016.5020. [Epub ahead of print]
 

87. Cinik R, Yüksel N, Pirhan D, Aslan M, Subasi C, Karaoz E. The Effect of Everolimus on Scar Formation in Glaucoma Filtering Surgery in a Rabbit Model. Curr Eye Res. 2016 Apr 26:1-9. [Epub ahead of print].
 

88. Yalçın M, Kenar H, Dayı B, Şişman R, Karaöz E. The Effect of Light Curing Units on Proliferation and Senescence of Human Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells. International Journal of Dental Sciences and Research (in Press).
 

89. Adas G, Koc B, Adas M, Duruksu G, Subasi C, Kemik O, Kemik A, Sakiz D, Kalayci M, Purisa S, Unal S, Karaoz E. Effects of mesenchymal stem cells and VEGF on liver regeneration following major resection. Langenbecks Arch Surg. 2016 Apr 19. [Epub ahead of print].
 

90. Cerman E, Akkoc T, Eraslan M, Şahin Ö, Özkara S, Aker FV, Subaşı C, Karaöz E, Akkoc T. Retinal Electrophysiological Effects of Intravitreal Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. (PlosOne Accepted).
 

91. Cabuk D, Yetimoglu E, Simsek T, Gacar G, Subasi C, Canturk Z, Ercin C, Karaoz E, Uygun K. The Distribution of CD44+/CD24- Cancer Stem Cells in Breast Cancer and Its Relationship with Prognostic Factors. (JBUON Accepted).
 

92. Yucel E, Alagoz MS, Eren GG, Yasar EK, Izmirli HH, Duruksu G, Isgoren S, Muezzinoglu B, Karaoz E. Use of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells to Increase Viability of Composite Grafts. J Craniofac Surg. 2016 Jun 2. [Epub ahead of print].
 

93. Özdemir AT, Özgül Özdemir RB, Kırmaz C, Sarıboyacı AE, Ünal Halbutoğlları ZS, Özel C, Karaöz E. The paracrine immunomodulatory interactions between the human dental pulp derived mesenchymal stem cells and CD4 T cell subsets. Cell Immunol. 2016 Aug 24. pii: S0008-8749(16) 30081-8. doi: 10.1016/j.cellimm.2016.08.008. [Epub ahead of print].
 

94. Karaoz E, Demircan PC, Erman G, Gungorurler E, Sariboyaci AE. Comparative Analyses of Immune-Suppressive Characteristics of Bone-Marrow, Wharton’s Jelly and Adipose-Tissue Derived Human MSCs. Turk J Haematol. 2016 Sep 9. doi: 10.4274/tjh.2016.0171. [Epub ahead of print].
 

95. Demirayak B, Yüksel N, Çelik OS, Subaşı C, Duruksu G, Unal ZS, Yıldız DK, Karaöz E. Effect of bone marrow and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells on the natural course of corneal scarring after penetrating injury. Exp Eye Res. 2016 Aug 25;151:227-235. 
 

96. Ay B, Karaoz E, Kesemenli CC, Kenar H. Skeletal Muscle Patch Engineering on Synthetic and Acellular Human Skeletal Muscle Originated Scaffolds. J Biomed Mater Res A. 2016 Oct 22. doi: 10.1002/jbm.a.35948.
 

97. Cabuk D, Yetimoglu E, Simsek T, Gacar G, Subasi C, Canturk Z, Ercin C,Karaoz E, Uygun K. The distribution of CD44+/CD24- cancer stem cells in breast cancer and its relationship with prognostic factors. J BUON. 2016 Sept-Oct;21(5):1121-1128.
 

98. Yucel E, Alagoz MS, Eren GG, Yasar EK, Izmirli HH, Duruksu G, Isgoren S, Muezzinoglu B,Karaoz E. Use of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells to Increase Viability of Composite Grafts. The Journal of Craniofacial Surgery, 2016 Jul; 27(5):1354-60. 
 

99. Özdemir AT, Özgül Özdemir RB, Kırmaz C, Sarıboyacı AE, Ünal Halbutoğlları ZS, Özel C, Karaöz E. The Paracrine Immunomodulatory Interactions between the Human Dental Pulp Derived Mesenchymal Stem Cells and CD4 T Cell Subsets. Cellular Immunology, 2016 Dec;  310:108-115, Epub 2016 Aug 24.
 

100. Demirayak B, Yüksel N, Çelik OS, Subaşı C, Duruksu G, Unal ZS, Yıldız DK, Karaöz E. Effect of Bone Marrow and Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells on the Natural Course of Corneal Scarring after Penetrating Injury. Experimental Eye Research, 2016 Aug 25; 151:227-235, Epub 2016 Aug 25.
 

101. Hakkı S, Turac G, Bozkurt B, Kayis S., HAKKI E, Sahin E, Subasi C, Karaoz E. Comparison of Different Sources of Mesenchymal Stem Cells (MSCs): Palatal Adipose Tissue (PAT) versus Lipoaspirated Adipose Tissue (LAT). Cells Tissues Organs, 2017; 204(5-6):228-240, Epub 2017 Aug 26. 
 

102. Karaoz E, Demircan PC, Erman G, Gungorurler E, Sariboyaci AE. Comparative Analyses of Immunosuppressive Characteristics of Bone-Marrow, Wharton's Jelly and Adipose-Tissue Derived Human MSCs. Turkish Journal Hematology, 2017 Aug 2; 34:213-225, Epub 2016 Sep 9.
 

103. Ay B, Karaoz E, Kesemenli CC, Kenar H. Skeletal Muscle Patch Engineering on Synthetic and Acellular Human Skeletal Muscle Originated Scaffolds. Journal Biomedical Materials Research. Part A, 2017 Mar; 105(3):879-890, Epub 2016 Dec 5.
 

104. Inan M, Bakar E, Cerkezkayabekir A, Sanal F, Ulucam E, Subaşı C, Karaöz E. Mesenchymal Stem Cells Increase Antioxidant Capacity in Intestinal Ischemia/Reperfusion Damage. Journal of Pediatric Surgery, 2017 Jul; 52(7):1196-1206, Epub 2017 Jan 2.
 

105. Açıksarı A, Duruksu G, Karaöz E. Improved Insulin-Secreting Properties of Pancreatic Islet Mesenchymal Stem Cells by Constitutive Expression of Pax4 and MafA. Turkish Journal Biology, 2017; 41:979-991, 2017 Dec 18.
 

106. Kabataş S, Demir CS, Civelek E, Yılmaz I, Kırçelli A, Yılmaz C, Akyuva Y, Karaöz E. Neuronal Regeneration and Functional Recovery in Injured Rat Spinal Cord after Human Dental Pulp Derived Neural Crest Stem Cell Transplantation. Bratisl Lek Listy., 2018; 119(3):143-151. 
 

107. Turaç G, Duruksu G, Karaöz E. The Effect of Recombinant Tyrosine Hydroxylase Expression on the Neurogenic Differentiation Potency of Mesenchymal Stem Cells. Neurospine 2018; 15(1):42-53, Epub 2018 Mar 28.
 

108. Okur SÇ, Erdoğan S, Demir CS, Günel G, Karaöz E. The Effect of Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation in a Patient with Cerebral Palsy: A Case Report. International Journal of Stem Cells, 2018 May 30; 11(1):141-147. 
 

109. Yuksel S, Güleç MA, Gultekin MZ, Caglar A, Beytemur O, Alagoz E, Akdoğan E, Subaşı C, Karaoz E. Histopathological, Immunohistochemical and Biomechanical Effects of Splenectomy on Achilles Tendon Healing in Rats. Connective Tissue Research, 2018 Jun; 19:1-9, Epub 2018 Jun 19.
 

110. Kabataş S, Civelek E, İnci Ç, Yalçınkaya EY, Günel G, Kır G, Albayrak E, Öztürk E, Adaş G, Karaöz E. Wharton's Jelly -Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation in a Patient with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy: A Pilot Study. Cell Transplantation, 2018 Oct; 27(10):1425-1433.
 

111. Dai A, Baspinar O, Yeşilyurt A, Sun E, Aydemir Çİ, Öztel ON, Capkan DU, Pinarli F, Agar A, Karaöz E. Efficacy of Stem Cell Therapy in Ambulatory and Nonambulatory Children with Duchenne Muscular Dystrophy- Phase I-II. Degenerative Neurological Neuromuscular Disesase, 2018 Oct 26; 8:63-77, eCollection 2018.
 

112. Karaoz E, Tepekoy F, Yilmaz I, Subasi C, Kabatas S. Reduction of Inflammation and Enhancement of Motility after Pancreatic Islet Derived Stem Cell Transplantation Following Spinal Cord Injury. Journal of Korean Neurosurgical Society, 2019; 62(2): 153-165, Epub 2019 Feb 27. 
 

113. Celik S, Ozkok F, Ozel AE, Müge Sahin Y, Akyuz S, Sigirci BD, Kahraman BB, Darici H, Karaoz E. Synthesis, FT-IR and NMR Characterization, Antimicrobial Activity, Cytotoxicity and DNA Docking Analysis of a New Anthraquinone Derivate Compound. Journal Biomolecular Structure and Dynamics, 2019 Mar; 20:1-23.
 

114. Vural B, Duruksu G, Vural F, Gorguc M, Karaoz E. Effects of VEGF + Mesenchymal Stem Cells and Platelet-Rich Plasma on Inbred Rat Ovarian Functions in Cyclophosphamide-Induced Premature Ovarian Insufficiency Model. Stem Cell Rev, 2019 Aug;15(4):558-573.
 

115. Dundar TT, Hatiboglu MA, Ergul Z, Seyithanoglu MH, Sozen E, Tuzgen S, Kaynar MY, Karaoz E. Glioblastoma Stem Cells and Comparison of Isolation Methods. J Clin Med Res,2019 Jun;11(6):415-421.
 

116. Bozkurt C, Karaöz E, Adaklı Aksoy B, Aydoğdu S, Fışgın T. The Use of Allogeneic Mesenchymal Stem Cell in Childhood Steroid-Resistant Acute Graft-Versus-Host Disease: A Retrospective Study, Single Center Experience. Turk J Haematol, 2019 Jun 18, Epub.
 

117. Topdag M, Karaoz E, Kara A, Subasi C, Duman BO, Demir N, Konuk E, Ozturk M, Iseri M. Comparative Analysis of the Healing Effects of the Transplanted Cell Sheets to the Experimentally Injured Maxillary Sinuses. J Craniofac Surg. 2019 Jun 20, Epub.
 

118. Karaöz E, Tepeköy F. Differentiation Potential And Tumorigenic Risk of Rat Bone Marrow Stem Cells Are Affected By Long-Term In Vitro Expansion. Turk J Haematol. 2019 Jul 9, Epub.
 

119. Kepekci AH, Ergul Z, Gultekin A, Karaoz E. The effect of Korean red ginseng on mesenchymal stem cells from healthy and osteoporotic human bone marrow. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2019 Jun 15;11(3):76-82. eCollection 2019.
 

120. Yoneten KK, Kasap M, Akpinar G, Kanli A, Karaoz E. Comparative Proteomics Analysis of Four Commonly Used Methods for Identification of Novel Plasma Membrane Proteins. J Membr Biol. 2019 Jul 25; Epub ahead of print.
 

121. Karaoz E, Sun E, Demir CS. Mesenchymal stem cell-derived exosomes do not promote the proliferation of cancer cells in vitro. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2019 Aug 15;11(4):177-189. eCollection 2019.
 

122. Bal T, Inceoglu Y, Karaoz E, Kizilel S. Sensitivity study for the key parameters in Heterospheroid Preparation with Insulin-Secreting β-Cells and Mesenchymal Stem Cells. ACS Biomaterials Science & Engineering 5 (10), 5229-5239, 2019.
 

123. Oztel ON, Korkmaz S, Karaoz E. Determination of antibiotic impurities in good manufacturing practices-grade cell therapy medicinal products. Prep Biochem Biotechnol. 2019 Oct 21:1-8.
 

124. Topdag M, Karaoz E, Kara A Subası C, Duman BO, Demir N, Konuk E, Ozturk M, Iseri M. Comparative analysis of the healing effects of the transplanted cell sheets to the experimentally injured maxillary sinuses. Journal of Craniofacial Surgery 30 (7), 2285-2292, 2019.
 

125. Kadiroğlu ET, Akbalık ME, Karaöz E, Kanay BE, Dağ A, Ketani MA, Eroğlu EG, Uysal E, Tuncer MC. Calvarial bone defects in ovariectomized rats treated with mesenchymal stem cells and demineralized freeze-dried bone allografts. Folia Morphol (Warsz). 2020 Jan 13. doi: 10.5603/FM. a2020.0001. [Epub ahead of print]
 

126. Gültekin A, Ağirdil Y, Öncel Duman B, Subaşi C, Karaöz E. Comparison of mesenchymal stem cell sheets and chondrocyte sheets in a rabbit growth plate injury model. Turk J Med Sci. 2020 Apr 14. doi: 10.3906/sag-1902-228. [Epub ahead of print]
 

127. Karaoz E, Kalemci S, Ece F. Improving effects of mesenchymal stem cells on symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. Bratisl Lek Listy. 2020;121(3):188-191. doi: 10.4149/BLL_2020_028.
 

128. Sun E, Karaoz E. Can Wharton Jelly derived, or Adipose Tissue derived Mesenchymal Stem Cell can be a treatment option for Duchenne Muscular Dystrophy? Answers as transcriptomic aspect. Am J Stem Cells. 2020 Aug 25;9(4):57-67.
 

129. Ursavas S, Darici H, Karaoz E. Olfactory Unsheathing Cells: Unique Glial Cells Promising for Treatments of Spinal Cord Injury. (in Press Journal of Neuroscience Research).
 

130. Irmak DK, Darıcı H, Karaöz E. Stem Cell Based Therapy Option in COVID-19: Is It Really Promising? Aging Dis. 2020 Oct 1;11(5):1174-1191.
 

131. Ugurlu B, Karaoz E. Comparison of similar cells: Mesenchymal stromal cells and fibroblasts. Acta Histochem. 2020 Oct 12;122(8):151634.
 

132. Kabataş S, Civelek E, Sezen GB, Kaplan N, Savrunlu EC, Cetin E, Diren F, Karaoz E. Functional Recovery After Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cell Administration in a Patient with Traumatic Brain Injury: A Pilot Study. Turk Neurosurg, 2020.
 

133. Yoneten, K.K., Kasap, M., Akpinar, G, Kanli A, Karaöz E. Comparative Proteomics Analysis of Four Commonly Used Methods for Identification of Novel Plasma Membrane Proteins. J Membrane Biol 252, 587–608 (2019). https://doi.org/10.1007/s00232-019-00084-3
 

134. Sahin TD, Utkan T, Karson A, Yazir Y, Karaoz E. Cardiovascular changes in WAG/Rij rats with genetic absence epilepsy: effects of chronic ethosuximide treatment. Cukurova Med J 2020;45(3):769-777.
 

135. Özgül Özdemir RB, Özdemir AT, Kırmaz C, Eker Sarıboyacı A, Karaöz E, Erman G, Vatansever HS, Mete Gökmen N. Age-related changes in the immunomodulatory effects of human dental pulp derived mesenchymal stem cells on the CD4 + T cell subsets. Cytokine. 2020 Nov 19:155367. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155367.
 

136. Koken GY, Oztel ON, Demir CS, Karaoz E. β-galactosidase and Annexin V/PI Assays as QC Tests for Manufacturing cGMP-Grade Wharton Jelly Derived Mesenchymal Stem Cells. International Journal of Scientific and Technological Research journal (in Press).
 

137. Yilmaz R, Adas G, Cukurova Z, Kart YK, Isiksacan N, Oztel ON, Karaoz E.  Me-senchymal stem cells treatment in COVID-19 patient with multi-organ involvement. Bratisl Med J 2020; 121 (12): 847-852.
 

138. Köken GY, Öztel ON, Demir CS, Karaöz E. β-galactosidase and Annexin V/PI Assays as QC Tests for Manufacturing cGMP-Grade Wharton Jelly Derived Mesenchymal Stem Cells. International Journal of Scientific and Technological Research (ISSN: 2422-8702), Vol.6, No.12, 64-77, 2020.
 

139. Ursavas S., Darıcı H., Karaoz E. Olfactory Unsheathing Cells: Unique Glial Cells Pro-mising for Treatments of Spinal Cord Injury. J Neurosci Res. 2021 Jun;99(6):1579-1597.
 

140. Demir S, Erturk A, Gunal YD, Ozmen I, Zengin M, Yildiz D, Karaoz E, Karahan S, Senel E. Contribution of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Healing of Pulmonary Contusion-Created Rats. J Surg Res. 2021 Jan 12; 261:205-214. Doi: 10.1016/j.jss.2020.12.006.
 

141. Kabataş S, Civelek E, Kaplan N, Savrunlu EC, Sezen GB, Chasan M, Can H, Genç A, Akyuva Y, Boyalı O, Diren F, Karaoz E. Phase I study on the safety and preliminary effi-cacy of allogeneic mesenchymal stem cells in hypoxic-ischemic encephalopathy. World Journal of Experimental Medicine, 20; 11(2): 17-29,2021.
 

142. Kabatas S, Civelek E, Can E, Savrunlu, Kaplan N, Boyalı O, Diren F, Can H, Genç A, Akkoç T, Karaöz E. Feasibility of allogeneic mesenchymal stem cells in pediatric hypoxic-ischemic encephalopathy: Phase I study. World J Stem Cells 2021 May 26; 13(5): 470-484.
 

143. Karakol, P., Kapı, E., Karaöz, E., Tunik, S., & Bozkurt, M. (2021). Comparison of the Effects of Intratubal Injection of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in a Rat Sciatic Nerve Transection: An Experimental Study. Annals of plastic surgery, Annals of plastic surgery.
 

144. Özkaynak, B., Şahin, I., Özenc, E., Subaşı, C., Oran, D. S., Totoz, T., Tetikkurt, Ü. S., Mert, B., Polat, A., Okuyan, E., & Karaöz, E. (2021). Mesenchymal stem cells derived from epicardial adipose tissue reverse cardiac remodeling in a rabbit model of myocardial infarction. European review for medical and pharmacological sciences, 25(12), 4372–4384.
 

145. Akpinar, G., Yoneten, K. K., Kasap, M., & Karaoz, E. (2021). Search for Novel Plasma Membrane Proteins as Potential Biomarkers in Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Dental Pulp, Adipose Tissue, Bone Marrow, and Hair Follicle. The Journal of memb-rane biology, 254(4), 409–422.
 

146. Adas, G., Cukurova, Z., Yasar, K. K., Yilmaz, R., Isiksacan, N., Kasapoglu, P., Yesilbag, Z., Koyuncu, I. D., & Karaoz, E. (2021). The Systematic Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Critical COVID-19 Patients: A Prospective Double Controlled Trial. Cell transplantation, 30, 9636897211024942.
 

147. Aydoğdu, Nurullah Karaoz, E “Isolation, Culture, Cryopreservation, and Preparation of Skin-Derived Fibroblasts as a Final Cellular Product Under Good Manufacturing Practice-Compliant Conditions.” Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) vol. 2286 (2021): 85-94.
 

148. Demir, S., Erturk, A., Gunal, Y. D., Ozmen, I., Zengin, M., Yildiz, D., Karaoz, E., Ka-rahan, S., & Senel, E. (2021). Contribution of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Healing of Pulmonary Contusion-Created Rats. The Journal of surgical research, 261, 205–214.
 

149. Aydoğdu, N., Öztel, O. N., & Karaöz, E. (2021). Isolation, Culture, Cryopreservation, and Preparation of Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells as a Final Cellular Product Under Good Manufacturing Practices-Compliant Conditions. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2286, 73–84.
 

150. Öztel, O. N., Aydoğdu, N., & Karaöz, E. (2021). Validation of the Media Fill Method for Solid Tissue Processing in Good Manufacturing Practice-Compliant Cell Production. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2286, 67–71.
 

151. Hakki, S. S., Bozkurt, B. S., Hakki, E. E., Karaoz, E., Unlu, A., & Kayis, S. A. (2021). SDF-1 modulates periodontal ligament-Mesenchymal Stem Cells (pdl-MSCs). Journal of periodontal research, 56(4), 774–781.
 

152. Özgül Özdemir, R. B., Özdemir, A. T., Kırmaz, C., Eker Sarıboyacı, A., Karaöz, E., Erman, G., Vatansever, H. S., & Mete Gökmen, N. (2021). Age-related changes in the im-munomodulatory effects of human dental pulp derived mesenchymal stem cells on the CD4+ T cell subsets. Cytokine, 138, 155367.
 

153. Yılmaz Başaran, İ., & Karaöz, E. (2021). Generation of Induced Pluripotent Stem Cells from Patients with Multiple Myeloma. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology.
 

154. Sari, A. S., Demirçay, E., Öztürk, A., Terzi, A., & Karaöz, E. (2021). The promising effects of BMP2 transfected mesenchymal stem cells on human osteosarcoma. Turkish jour-nal of biology = Turk biyoloji dergisi, 45(3), 301–313.
 

155. Kabatas, S., Civelek, E., Savrunlu, E. C., Kaplan, N., Boyalı, O., Diren, F., Can, H., Genç, A., Akkoç, T., & Karaöz, E. (2021). Feasibility of allogeneic mesenchymal stem cells in pediatric hypoxic-ischemic encephalopathy: Phase I study. World journal of stem cells, 13(5), 470–484.
 

156. Adas, G., Cukurova, Z., Yasar, K. K., Yilmaz, R., Isiksacan, N., Kasapoglu, P., Yesilbag, Z., Koyuncu, I. D., & Karaoz, E. (2021). The Systematic Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Critical COVID-19 Patients: A Prospective Double Controlled Trial. Cell transplantation, 30, 9636897211024942.

157.Akpinar, G., Yoneten, K. K., Kasap, M., & Karaoz, E. (2021). Search for Novel Plasma Membrane Proteins as Potential Biomarkers in Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Dental Pulp, Adipose Tissue, Bone Marrow, and Hair Follicle. The Journal of memb-rane biology, 254(4), 409–422. 
 

158. Kabataş, S., Civelek, E., Kaplan, N., Savrunlu, E. C., Sezen, G. B., Chasan, M., Can, H., Genç, A., Akyuva, Y., Boyalı, O., Diren, F., & Karaoz, E. (2021). Phase I study on the sa-fety and preliminary efficacy of allogeneic mesenchymal stem cells in hypoxic-ischemic encephalopathy. World journal of experimental medicine, 11(2), 17–29.

159.Özkaynak, B., Şahin, I., Özenc, E., Subaşı, C., Oran, D. S., Totoz, T., Tetikkurt, Ü. S., Mert, B., Polat, A., Okuyan, E., & Karaöz, E. (2021). Mesenchymal stem cells derived from epicardial adipose tissue reverse cardiac remodeling in a rabbit model of myocardial infarction. European review for medical and pharmacological sciences, 25(12), 4372–4384.

Një Mjek
Njihuni me Mjekët Tanë Bashkëpunues

Mund të vazhdoni duke klikuar mbi ikonat për të marrë më shumë informata.

Prof. Dr. Samet Yardimci
Prof. Dr. Samet Yardimci
Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë kirurgjinë e tumorit, kirurgjinë e refluksit, kirurgjinë e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, kirurgjinë bariatrike dhe kirurgjinë metabolike.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey ofron shërbim në spitalin Medical Park Göztepe dhe Medical Park Maltepe. Fusha e tij e interesit është Kirurgjia Bariatrike dhe Metabolike (Obezitetit dhe Diabeti).
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç, themeloi për herë të parë në Turqi Kirurgjinë e Rrezatimit Gamma Knife në vitin 1997. Deri më tani, ai ka kryer Kirurgjinë me Rrezatim Gamma Knife në afro 11,000 pacientë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Punon si profesor i asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Bahçeşehir, Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë dhe si Specialist Gjinekologjik dhe Onkologjik në Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin është specialiste e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës / IVF. Që nga 2014, vazhdon të punoj si mjeke përgjegjëse e Njësisë së IVF në Spitalin Medicalpark Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Punon si kirurg plastik në Pendik Medikalpark dhe vazhdon aktivitetet e tij akademike si pedagog mjekë në Departamentin e Kirurgjisë Plastike, Rikonstruktive dhe Estetike të Universitetit Bahçeşehir.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Prof. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Ai shërben si drejtor i Qendrës së Transplantit të Veshkave në Spitalin e Universitetit Bahceşehir Medical Park Göztepe që nga prilli i vitit 2022.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Balcı
Prof. Dr. Deniz Balcı
Dr. Balcı punon si Specialist i Transplantit të Mëlçisë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir është Onkolog që nga viti 2013 dhe ka një pozicion akademik si drejtues i departamentit të Onkologjisë në një spital universitar që 5 vite.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya aktualisht punon si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Bahçeşehir, Departamenti i Neurokirurgjisë, dhe shërben në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli, i cili mori titullin profesor në vitin 2005, aktualisht punon si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Stambollit dhe i shërben pacientëve të tij në Spitalin Medical Park
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Hamdi Levent Doganay është një gastroenterolog i njohur në Turqi. Ai ka 23 vjet përvojë dhe ekspertizë në endoskopi, kolonoskopi, obstruksione të kanaleve biliare dhe sëmundje të mëlçisë
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan është specialist i Onkohematologjisë. Ai aktualisht punon në Medical Park Hospital Goztepe në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan është neurologe e fëmijëve dhe punon në VM Medical Park Pendik, Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın është kirurg i fëmijëve, i specializuar në kirurgji urologjike. Që nga viti 2021, ai punon si Specialist i Kirurgjisë Pediatrike në Kompleksin Spitalor Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin është specialist i kardiologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik në Stamboll, Turqi.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü është kirurg ortopedik dhe traumatolog, i cili punon në IAU VM Medical Park Florya.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan është specialist i neurokirurgjisë dhe punon në Spitalin Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan është kirurg kardiovaskular me përvojë të gjatë. Ai punon në kompleksin spitalor Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel është specialist i urologjisë dhe punon në Repartin e Urologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik që nga marsi i vitit 2018.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük punon si drejtoreshë e Njësisë së Fertilizimit In Vitro (IVF) në VM Medical Park Pendik.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel është specialist i Hematologjisë dhe Transplantit të Palcës Kockore. Ai aktualisht punon në spitalin Medicana Ataşehir, i cili i përket Grupit Shëndetësor Medicana.
Shikoje Profilin Merr Termin
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
05:50
Filloni Bisedën
Viber