Prof. Dr. Melih Tugay
Prof. Dr. Melih Tugay
Kirurgji Pediatrike

Prof. Dr. Melih Tugay

Prof. Dr. Melih Tugay mori titullin Doktor i Mjekësisë nga Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Mjekësisë Cerrahpasa në vitin 1990. Pas diplomimit, në vitin 1997 kreu specializimin në Kirurgji Pediatrike në Universitetin Marmara. Ai gjithashtu ka punuar si akademik dhe Shef i Departamentit të Kirurgjisë Pediatrike në Universitetin e Kocaelit, Fakulteti i Mjekësisë nga viti 1998 deri në vitin 2012. Gjithashtu ai punoi me kohë të pjesshme në Spitalin privat Kocaeli Acıbadem në vitin 2011. Pastaj nga viti 2012 ai shërbeu në siptalin Emsey në Departamentin e Kirurgjisë Pediatrike, ku aty vazhdoi punën deri në vitin 2015.  

Pas marrjes së titullit Profesor i Asociuar i ndjekur nga Profesor, ai gjithashtu fitoi Ph.D. në Farmakologji nga Universiteti i Kocaelit.

Përveç praktikimit në Spitalin BAU Medical Park në Kocaeli për 6 vite ai zhvendosi punën e tij në Medical Park në Göztepe, ku aty punoi deri në vitin 2021. Gjatë kësaj kohe, Prof. Dr. Melih Tugay ishte gjithashtu një profesor në Departamentin e Kirurgjisë Pediatrike, në Universitetin Bahçesehir, më saktë nga viti 2019 deri në vitin 2021.

Prof. Dr. Melih Tugay është pjesëmarrës aktiv në shumë shoqata dhe shoqëri. Ai është anëtar profesional në Shoqatën Turke të Kirurgjisë Pediatrike, në Shoqërinë Egjeane Pediatrike Torakale dhe në Shoqatën Kombëtare të Kirurgjisë Endoskopike-Laparoskopike.

Prof. Dr. Melih Tugay është një nga kirurgët pediatër më të kërkuar. Ai ka kryer me sukses shumë operacione dhe ka trajtuar të porsalindurit dhe foshnjat që kanë sëmundje komplekse.

Përveç kësaj, puna e tij kërkimore është gjithashtu e gjerë, si dhe përvoja dhe njohuritë e tij. Prof. Dr. Melih Tugay ka prezantuar punime kërkimore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar rreth çrregullimeve të ndryshme tek fëmijët. Ai gjithashtu merr pjesë në seminare dhe konferenca për të ndarë njohuritë e tij të gjera me studentët dhe kolegët e tij.

Prof. Dr. Melih Tugay aktualisht shërben në spitalin Medicana Bahçelievler.

Fushat e ekspertizës:

· Anomalitë e të Porsalindurve (Atresia Anale, Hernia Diafragmatike, Pengesat E Zorrëve, Çrregullimet e Zhvillimit Gjinor, Anomalitë Strukturore të Zbuluara në Mitër)

· Kirurgjia e Kancerit Pediatrik

· Urologjia Pediatrike

· Endoskopia Pediatrike dhe Gastroenterologjia

· Laparoskopia

· Endoskopia e Sistemit Urinar

· Torakoskopia

· Gastroskopia

· Kolonoskopia

· Kirurgjia e Hipospadias

Për të përfituar nga shërbimet mjekësore të Prof. Dr. Melih Tugay, mjafton të na kontaktoni përmes linjave tona të komunikimit ose të na vizitoni në njërën nga zyret tona dhe ne do ju asistojmë në të gjithë procedurat që pasojnë me ekipin tonë në Turqi, dhe me ekipet tona konsulente në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup.

Na kontaktoni në:

info@njemjek.com, njemjek@gmail.com
+ 90 541 557 37 36,  + 383 48 333 752 

Kontakto Mjekun Tani

Prof. Dr. Melih Tugay Artikuj

1. Sarper N, Zengin E, Cakı Kılıç S, Tugay M, Aydoğan A, Kayabey O. Severe iron deficiency anemia due to late presentation of congenital diaphragmatic hernia in a toddler. Turk J Haematol. 2012 Dec;29(4):430-1. doi: 10.5505/tjh.2012.92609. Epub 2012 Dec 5.

2. Yazir Y, Tugay M, Utkan Z, Utkan T. Effects of chronic ethanol consumption on rat upper gastrointestinal system: functional and histological findings. alcohol 2012 Nov;46(7):649-55. doi: 10.1016/j.alcohol.2012.06.003. Epub 2012 Jul 19.

3. Gacar N, Gocmez S, Utkan T, Gacar G, Komsuoglu I, Tugay M, Utkan NZ. Effects of Resveratrol on Ileal Smooth Muscle Reactivity in Polymicrobial Sepsis Model. J Surg Res. 2012 May 15. 174(2).339-43.doi 10.1016/j.jss2010.12.015.Epub 2011 Jan 11.

4. Elemen L, Seyidov TH, Tugay M. The advantages of cyanoacrylate wound closure in circumcision. Pediatr Surg Int. 2011 Aug;27(8):879-83.

5. Corapcioğlu F, Büyükkapu-Bay S, Binnetoğlu K, Babaoğlu A, Anik Y, Tugay M. Preliminary results of propranolol treatment for patients with infantile hemangioma. Turk J Pediatr. 2011 Mar-Apr;53(2):137-41.

6. Seyidov TH, Elemen L, Solak M, Tugay M, Toker K. Passive smoke exposure is associated with perioperative adverse effects in children. J Clin Anesth. 2011 Feb;23(1):47-52.

7. Büyükka Bay S, Corapcioglu F, Kavurt S, Müezzinoğlu B, Anik Y, Tugay M. Oligodendroglioma arising in a mature cystic ovarian teratoma in a child Pediatr Hematol Oncol. 2010 Nov;27(8):636-40.

8. Aydoğan A, Corapçioğlu F, Elemen EL, Oncel S, Gürbüz Y, Tugay M. Childhood non-Hodgkin's lymphoma arising as a complication early in the course of Crohn's disease. Turk J Pediatr. 2010 Jul-Aug;52(4):411-5.

9. Elemen L, Tugay M, Erkuş B, Gürbüz Y. Acquired ileal atresia because of adhesive small bowel obstruction. J Pediatr Surg. 2010 Jun;45(6):1383-4.

10. Elemen L, Yazir Y, Tugay M, Akay A, Aydin S, Yanar K, Ceylan S. LigaSure compared with ligatures and endoclips in experimental appendectomy: how safe is it? Pediatr Surg Int. 2010 May;26(5):539-45. Epub 2010 Feb 7.

11. Aydoğan A, Corapçioğlu F, Elemen EL, Tugay M, Gürbüz Y, Oncel S. A case report: gastric adenocarcinoma in childhood. Turk J Pediatr 2009 Sep-Oct;51(5):489-92.

12. Günlemez A, Anık Y, Elemen L, Tugay M, Gökalp AS. H-type tracheoesophageal fistula in an extremely low birthweight premature neonate: appearance on magnetic resonance imaging. Journal of Perinatology J Perinatol. 2009 May;29(5):393-5

13. Günlemez A, Tugay M, Elemen L, Türker G, Gürcan NI, Demir H, Gürbüz Y, Hosten T. Surgical experience in a baby with congenital broncho-biliary fistula. Ann Thorac Surg. 2009 Jan;87(1):318-20

14. Bektaş AO, Tugay M, Tugay S, Göçmez SS, Etus V, Utkan T.The effect of N-methyl-D-aspartate receptor antagonist (memantine) on esophageal and gastric smooth muscle: functional investigation in a rat hydrocephalus model.J Pediatr Surg. 2008 Sep;43(9):1666-71

15. Elemen L, Tugay M, Tugay S, Gürcan NI, Erkuş B, Gürbüz Y. Bronchogenic cyst of the right hemidiaphragm mimicking a hydatid cyst of the liver: report of the first pediatric case Pediatr Surg Int. 2008 Aug;24(8):957-9. Epub 2008 Jun 19.

16. Aydogan M, Aydogan A, Ozcan A, Tugay M, Gokalp AS, Arisoy ES. Intrapleural streptokinase treatment in children with empyema. Eur J Pediatr. 2008 Jul 167(7):739-44. Epub 2007 Aug 21

17. Tugay M, Tugay S, Inan N, Ozkan SO, Anik Y. Distal vaginal agenesis in monozygotic twins: case report. J Pediatr Surg. 2008 Apr;43(4):765-7

18. Tugay M, Tugay S, Etuş V, Yazir Y, Utkan T.Alterations in the mechanical properties of bladder smooth muscle in hydrocephalus rat model. J Pediatr Surg. 2008 Apr;43(4):713-7

19. Aksu G, Inan N, Corapcioglu F, Tugay M, Anik YA. Breast involvement in nodular lymphocyte predominant type Hodgkin lymphoma in childhood. Pediatr Hematol Oncol. 2008 Mar;25(2):159-61

20. Yildiz F, Tugay M, Utkan T, Yazir Y. Effect of chronic renal failure on foregut smooth muscle reactivity: an experimental study. J Pediatr Surg. 2007;42(4):647-652

21. Tugtepe H, Tugay M, Bozkurt S, Yildiz F, Utkan T, Yegen BC, Dagli TE. Esophageal smooth muscle reactivity is impaired in chronic reflux esophagitis by both receptor- and nonreceptor-mediated mechanisms. J Pediatr Surg. 2007;42(4):641-646.

22. Inan N, Arslan AS, Akansel G, Anik Y, Gurbuz Y, Tugay M. Colitis cystica profunda: MRI appearance. Abdom Imaging 2007 Mar-Apr:32(2)239-42 Epub 2006 Sep 1

23. Etuş V, Tugay M, Utkan T, Ceylan S, Gacar N. The effect of hydrocephalus on lower esophageal sphincter smooth muscle reactivity: experimental study. J Pediatr Surg. 2007;42(3):505-509.

24. Başyiğit I, Tugay M, Dillioğlugil MO, Yıldız F, Maral H, Sözcübir S. Protective effects of N-acetylcysteine ​​on peroxidative changes of the fetal rat lungs whose mothers were exposed to cigarette smoke. Hum Exp Toxicol. 2007; Feb26(2):99-103.

25. Sarper N, Corapcoglu F, Ank Y, Ural D, Yıldız K, Tugay M. Unresectable Multifocal Hepatoblastoma With Cardiac Extension: Excellent Response With HB-94 Chemotherapy Protocol. J Pediatr Hematol Oncol. 2006; Sep;23(6):459-70.

26. Sarper N, Corapçioğlu F, Anik Y, Ural D, Yildiz K, Tugay M. Unresectable multifocal hepatoblastoma with cardiac extension: excellent response with HB-94 chemotherapy protocol.J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Jun;28(6):386-90.

27. Boyaci H, Maral H, Turan G, Basyigit I, Dillioglugil MO, Yildiz F, Tugay M, Pala A, Ercin C. Effects of erdosteine ​​on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. Mol Cell Biochem. 2006; 281:129-137.

28. Kır HM, Dillioğlugil Ö, Tugay M, Eraldemir C, Özdoğan HK. Effects of Vitamins E, A and D on MDA, GSH, NO Levels and SOD Activities in 5/6 Nephrectomized Rats. American Journal of Nephrology 2005; Sep-Oct 25(5):441-446.

29. Iskit SH, Tugtepe H, Tugay M, Kiyan G, Kotiloglu E, Dagli TE. Testicular Biopsy during Orchidopexy Procedure: Does It Have an Adverse Effect on Fertility? Urol Int 2005;75(3):227-30.

30. Etuş V, Tugay M, Utkan T, Müezzinoğlu B, Ceylan S. Foregut Smooth Muscle Reactivity Changes in the Hydrocephalus-Induced Infantile Rats. Journal of Surgical Research 2004;May15 118(2):197-202.

31. Tugay M, Yıldız F, Utkan Z, Utkan T, Sarıoğlu Y. Impaired Gastric Motility in the Gastroesophageal Reflux Rat Model: An in vitro Study. Journal of Surgical Research 2003;Dec 115(2):272-278.

32. Tugay M, Yıldız F, Utkan T, Müezzinoğlu B, Erden F, Gacar N, Ulak G. Esophagitis Impairs Esophageal Smooth Muscle Reactivity in the Rat Model: An in vitro Study. Digestive Diseases and Sciences 2003; Nov 48(11):2147-2152.

33. Tugay M, Yıldız F, Güvenç BH. Development Changes Esophageal Smooth Muscle Reactivity: An in vitro Study. Pharmacological Research 2003;Nov 48(5):473-478.

34. Tugay M., Yıldız F., UtkanT., Gacar N., Ulak G., Erden F.: Age related smooth muscle reactivity changes in the rat bladder: an in-vitro study. Pharmacological Research 2003; Oct 48(4):329-334.

35. Tugay M., Yıldız F., Utkan T., Gacar N., Sarıoğlu Y.: Gastric Smooth Muscle Contractility Changes in the Esophageal Atresia Rat Model: An in vitro Study. Journal of Pediatric Surgery 2003; Sep38(9):1366-1370.

36. Tugay M., Utkan NZ., Utkan T.: Effects of caustic lye injury to the esophageal smooth muscle reactivity: in vitro study. Journal of Surgical Research 2003; Jul 113(1):128-132.

37. Güvenç BH, Tugay M. Laparoscopic evaluation in incarcerated groin hernia following spontaneous reduction. Ulus Travma Emergency Surgery Derg. 2003 Apr;9(2):143-4.

38. Tugay M, Filiz S, Dalçık H, Güvenç BH, Dalçık C, Korkmaz M, Sözcübir S. Expression of Cell Adhesion Molecules in Adriamycin Induced Esophageal Atresia Rat Model. Cell Biology International 2003; 27(11):929-933.

39. Tugay M., Yıldız F., Utkan T., Ulak G., Gacar N., Erden F.: Impaired Esophageal Reactivity in the Adriamycin Induced Rat Esophageal Atresia: An in vitro Study. Journal of Pediatric Surgery 2001; Oct 36(10):1569-1573.

40. Muezzinoglu B, Sozubir S, Tugay M. Guvenc BH. Histological and clinical overlapping.Am J Dermatopathol. 2001 Jun;23(3):278-9.

41. Sözbir S., Güven F., Özkamacı T., Yıldız F., Tugay M., Say A., Pektaş OZ: Sirenomelia with Esophageal Atresia. Advances in Clinical Pathology 2000; 4:165-168.

 

Artikuj të botuar në revista të referuara kombëtare

1. Güvenç BH., Tugay M.: Laparoscopic evaluation in incarcerated groin hernia following spontaneous reduction. National Journal of Trauma and Emergency Surgery 2003, 9:143-144.

2. Özdamar D., Kılıçkan L., Yılmaz A., Tugay M., Toker K.: Smith Lemli Opitz Syndrome and Anesthesia. Turkish Journal of Anesthesiology and Reanimation 2002, 30:181-184.

3. Güvenç BH., Tugay M.: Evaluation of contralateral patent processus vaginalis with diagnostic laparoscopy in unilateral hernias. Journal of Endoscopic Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery 2000; 7:128-132.

4. Tugay M., İskit SH., Kotiloğlu E., Ayyıldız S., Dağlı TE.: 15-18 weeks of gestation in the esophageal atresia model induced by adriamycin in rats. histopathological findings on the following days. Journal of Pediatric Surgery 2000; 14:5-10.

5. Ulukaya-Durakbaşa Ç., İskit SH., Kıyan G., Tugay M., Dağlı TE.: Abdominoscrotal hydrocele: Report of three cases and review of the literature. Journal of Pediatric Surgery 1997; 11:34-37.

6. İskit SH., Sander S., Kıyan G., Ulukaya Ç., Tugay M., Dağlı TE.: Anteromedial Diaphragmatic Defect is Not a Type of Morgagni Hernia. Journal of Pediatric Surgery 1996; 10:44-46.

7. Kıyan G., Dağlı TE., İskit SH., Ulukaya Ç., Tugay M.: Livaditis Myotomy in Primary Anastomosis of Esophageal Atresia. Journal of Pediatric Surgery 1996; 10:84-88.

8. Barlas S., Ulukaya Ç., Ustalar S., Tugay M., Dağlı TE., Göğüş FY.: Pediatric Caudal Analgesia. Journal of Pediatric Surgery 1994; 8:11-14.

Një Mjek
Njihuni me Mjekët Tanë Bashkëpunues

Mund të vazhdoni duke klikuar mbi ikonat për të marrë më shumë informata.

Shiko të Gjithë
Prof. Dr. Samet Yardimci
Prof. Dr. Samet Yardimci
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë kirurgjinë e tumorit, kirurgjinë e refluksit, kirurgjinë e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, kirurgjinë bariatrike dhe kirurgjinë metabolike.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey
Kirurgjia Bariatrike & Metabolike
Prof. Assoc. Dr. Mustafa Atabey ofron shërbim në spitalin Medical Park Göztepe dhe Medical Park Maltepe. Fusha e tij e interesit është Kirurgjia Bariatrike dhe Metabolike (Obezitetit dhe Diabeti).
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Gjenetikë
Dr. Karaöz ka punuar në `Stem Cell, Inxhinieria e Indeve dhe Terapi Gjenetike` që nga viti 2000 dhe ka kryer eksperimente në `Transplantimin e qelizave staminale dhe ishujve embrional` në Harvard USA
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Neurokirurgji
Prof. Dr. Türker Kılıç, themeloi për herë të parë në Turqi Kirurgjinë e Rrezatimit Gamma Knife në vitin 1997. Deri më tani, ai ka kryer Kirurgjinë me Rrezatim Gamma Knife në afro 11,000 pacientë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Prof. Dr. Tolga Taşçı
Gjinekologji, Obstetrikë & Onkologji
Punon si profesor i asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Bahçeşehir, Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë dhe si Specialist Gjinekologjik dhe Onkologjik në Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin
Gjinekologji & Obstetrikë
Prof. Assoc. Dr. Aynur Adeviye Erşahin është specialiste e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës / IVF. Që nga 2014, vazhdon të punoj si mjeke përgjegjëse e Njësisë së IVF në Spitalin Medicalpark Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Prof. Assoc. Dr. Burak Sercan Erçin
Kirurgji Plastike, Rekonstruktive & Estetike
Punon si kirurg plastik në Pendik Medikal Park dhe vazhdon aktivitetet e tij akademike si pedagog në Departamentin e Kirurgjisë Plastike, Rikonstruktive dhe Estetike të Universitetit Bahçeşehir.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Balcı
Prof. Dr. Deniz Balcı
Transplant i Organeve
Dr. Balcı punon si Specialist i Transplantit të Mëlçisë në spitalin Medical Park Göztepe.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cemil Bilir
Prof. Dr. Cemil Bilir
Onkologji
Prof. Dr. Cemil Bilir është Onkolog që nga viti 2013 dhe ka një pozicion akademik si drejtues i departamentit të Onkologjisë në një spital universitar që 5 vite.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Deniz Konya
Prof. Dr. Deniz Konya
Neurokirurgji
Prof. Dr. Deniz Konya aktualisht punon si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Bahçeşehir, Departamenti i Neurokirurgjisë, dhe shërben në Kompleksin Spitalor Göztepe Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Emin Tireli
Prof. Dr. Emin Tireli
Kardiokirurgji Pediatrike
Prof. Dr. Emin Tireli, i cili mori titullin profesor në vitin 2005, aktualisht punon si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Stambollit dhe i shërben pacientëve të tij në Spitalin Medical Park
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay
Gastroenterologji
Prof. Hamdi Levent Doganay është një gastroenterolog i njohur në Turqi. Ai ka 23 vjet përvojë dhe ekspertizë në endoskopi, kolonoskopi, obstruksione të kanaleve biliare dhe sëmundje të mëlçisë
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan
Onkohematologji
Prof. Dr. Hasan Atilla Ozkan është specialist i Onkohematologjisë. Ai aktualisht punon në Medical Park Hospital Goztepe në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Prof. Dr. Mehbare Özkan
Neurologji Pediatrike
Prof. Dr. Mehbare Özkan është neurologe e fëmijëve dhe punon në VM Medical Park Pendik, Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Melih Akın
Prof. Dr. Melih Akın
Kirurgji Pediatrike - Urologji
Prof. Dr. Melih Akın është kirurg i fëmijëve, i specializuar në kirurgji urologjike. Që nga viti 2021, ai punon si Specialist i Kirurgjisë Pediatrike në Kompleksin Spitalor Medical Park.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Prof. Dr. Müslüm Şahin
Kardiologji
Prof. Dr. Müslüm Şahin është specialist i kardiologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik në Stamboll, Turqi.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Sami Sökücü
Prof. Dr. Sami Sökücü
Ortopedi & Traumatologji
Prof. Dr. Sami Sökücü është kirurg ortopedik dhe traumatolog, i cili punon në IAU VM Medical Park Florya.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Savas Ceylan
Prof. Dr. Savas Ceylan
Neurokirurgji
Prof. Dr. Savas Ceylan është specialist i neurokirurgjisë dhe punon në Spitalin Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Prof. Dr. Ugur Filizcan
Kirurgji Kardiovaskulare
Prof. Dr. Ugur Filizcan është kirurg kardiovaskular me përvojë të gjatë. Ai punon në kompleksin spitalor Medical Park Pendik në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel
Urologji
Prof. Assoc. Dr. Özgür Haki Yuksel është specialist i urologjisë dhe punon në Repartin e Urologjisë në Spitalin VM Medical Park Pendik që nga marsi i vitit 2018.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük
Fertilizimi In Vitro (IVF)
Prof. Assoc. Dr. Şule Yıldırım Köpük punon si drejtoreshë e Njësisë së Fertilizimit In Vitro (IVF) në VM Medical Park Pendik.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Prof. Assoc. Dr. Ilhami Soykan Barlas
Transplant i Organeve
Ai shërben si drejtor i Qendrës së Transplantit të Veshkave në Spitalin e Universitetit Bahceşehir Medical Park Göztepe që nga prilli i vitit 2022.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel
Hematologji
Prof. Dr. Cafer Adıgüzel është specialist i Hematologjisë dhe Transplantit të Palcës Kockore. Ai aktualisht punon në spitalin Medicana Ataşehir, i cili i përket Grupit Shëndetësor Medicana.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer
Neurologji & Algologji
Prof. Dr. Abdulkadir Koçer është specialist i Neurologjisë dhe Algologjisë (menaxhimit të dhimbjes). Ai punon në spitalin privat Medical Park Göztepe, në Stamboll.
Shikoje Profilin Merr Termin
Prof. Dr. Abuzer Dirican
Prof. Dr. Abuzer Dirican
Transplant i Organeve
Prof. Dr. Abuzer Dirican është kirurgu kryesor i transplanteve dhe specialist i kirurgjisë minimalisht invazive në klinikën Medical Park Florya. Ai ka një përvojë 26 vjeçare në këtë fushë.
Shikoje Profilin Merr Termin
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
12:59
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale